Nejdůležitější akční plán, který Vimperk potřebuje, se jmenuje jednoduše: Lidnatější a úspěšný Vimperk. Toto je bod, kterým se chce Vimpersko zabývat a pro který budeme hledat a navrhovat řešení.

Milan Dutka, Věra, Věra a Jirka – tři Vávrovi, Standa Hubáček, Šárka Janásková a Vlasta Komrsková. Doteď jsme byli v této sestavě spojováni hlavně s „bojem“ proti biatlonu. To sedí. S projektem v tomto rozsahu nesouhlasíme a všichni se na těchto stránkách můžete dočíst proč. Ale je třeba jít dál. Je férové, abychom jasně pojmenovali, proč jsme se dali dohromady a co vlastně chceme pro Vimpersko, po kterém se jmenujeme, dělat.

Minulé pondělí se sešla Mirka Fridrichová Kunešová, Roman Hajník a Wilfried Stadlbauer, aby se dohodli, jak společně pomohou při rekonstrukci Kapličky na Brantlově dvoře.

Wilfried Stadlbauer je předsedou spolku Heimatsammlung Stadt Winterberg. Roman Hajník i on jsou velice laskaví a pomáhají našemu spolku v našem úsilí opravit Kapličku na Brantlově dvoře.

V sobotu dopoledne jsme po Vimperku rozmístili kapličky, do kterých může každý z nás přispět na opravu Kapličky na Brantlově dvoře.

Turisté i místní nám začali do sbírky hned přispívat. Jen při rozmisťování kasiček jsme tedy vybrali více než 500 Kč. Kdo konkrétně byli naši dárci?

Vimperští senioři se mezi sebou složili a věnovali 3.000 Kč na opravu Kapličky na Brantlově dvoře. Jsou úžasní a moc jim děkujeme!

Dokázali jsme toho hodně. 👏👏👏Manželé Pomezní, Beata Šlemarová, Stáňa Kubačková, Martina Bělíková, Šárka Janásková, Vlasta Komrsková, Věra Vávrová, Martin Fišer, Pekařství u Hrocha a hlavně vy všichni, kdo jste si koupili balónky a nebo jen tak do kasiček přispěli, máte lví podíl na téhle neuvěřitelné částce.
Děkujeme!✌️🤗

Naše kaplička má již svoji patronku. Bude jí Panna Marie Pomocná. Pojďme si vyprávět příběh, který vedl k této volbě.

Při vstupu do interiéru kapličky spatříte zbytky malby na stěnách a poškozeném stropu. Světlemodrá barva posetá hvězdičkami vždy symbolizovala Pannu Marii. Není tedy vyloučeno, že původní zasvěcení, o kterém se však nenašly žádné doklady, bylo právě mariánské. Ve městě Vimperku je navíc tradice Panny Marie známa již od středověku. Vždyť gotický farní kostel je zasvěcen Navštívení Panny Marie, je v něm umístěna vzácná středověká socha a také nový zvon ve vedlejší zvonici nese její jméno.

Stavební povolení pro kapličku na Brantlově dvoře se blíží. Mnoho z vás se ptalo, jestli otevřeme sbírku. 
Už je otevřena. Opravu kapličky budeme financovat z této sbírky, grantů a příspěvků neziskových organizací i firem. 
Můžete přispívat jakoukoli částkou na transparentní účet 115-6888500207/0100

Těsně před Velikonoci přišly dobré zprávy o kapličče. Projekt pro stavební povolení je hotový. Ing. Pavel Vyskočil ho předal městu. To znamená, že brzy budeme moci pokročit dál.

Máme další velkou zprávu ohledně kapličky na Brantlově dvoře. Od konce února je v našem nájmu.

Náš spolek se rozhodl, že se ujme opravy kaple na bývalém Brantlově dvoře, která je v kritickém stavu.

Jak jsme dospěli k rozhodnutí kapli zachránit?

Stav kapličky je vážný a oprava bude nákladná.  Naše rozhodování bylo snažší, když jsme se z rozhovorů s lidmi dozvěděli, že mezi Vimperáky i obyvateli okolních osad je o její záchranu zájem. A nejen mezi nimi. Svoji pomoc nám už nyní poskytli také odborníci – historikové z archivů a muzeí. Svoji významnou roli hraje internet, noviny a dokonce televize. Pomoc nám nabízejí i jednotlivci a firmy. Všichni máme společný cíl – kapličku zachránit.

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Svornosti 42/2
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334