Nečekaná nabídka developera otevřela spící téma, které ale nikdy usnout nemělo. Poměrně intenzivně se teď debatuje o pozemcích pod Hrabicemi. Celá otázka je ale mnohem širší. Nejedná se jen o zájem jednoho developera ale o to, co může město udělat pro lidi. Pro všechny místní lidi.

Otevření dvou nových obchodů v našem městě je více než dobrá zpráva. Zpráva o tom, že je zde dobré bydlet, pracovat, mít přátele, starat se o děti…bylo by toho ještě mnoho do výčtu dobrých zpráv.

Dnů, kdy bych nechodila kolem otevřeného kufru a neznala datum svého dalšího odjezdu, je málo. Při poslední z cest jsem jela do Rumunska a tentokrát to nebylo z pracovních nebo rodinných důvodů. Jela jsem tam kvůli Vimperku.

Do roku 2018 přejeme všem Vimperákům zdraví, sílu, rodinné štěstí a pracovní úspěchy. Našemu městu přejeme prosperitu, hodně spokojených obyvatel a nový, silný vítr do plachet. Děkujeme vám všem za podporu, kterou nám i našim aktivitám poskytujete. Bez vás bychom to nezvládli. Tak ať se nám společně v tom roce 18 daří. :)

 

Včera přijeli do Vimperka zástupci Oživení Martin Kameník (ředitel), Šárka Trunkatová (analytička), Marek Zelenka (právník) a Daniela Göttelová (bývalá místostarostka Černošic a spolupracovnice Oživení). Večer vedli v Kavárně ve Skále rozhovor na téma transparence veřejné správy, role jednotlivců v plánování, fungování a rozvoji města. Ukázalo se také, že propojení těchto mechanismů není možné bez dobrého plánu a jasné vize, kam má město směřovat. Pozval je spolek Vimpersko.

Debata předestřela, proč je pro město dobré a užitečné přijmout za své zásady transparentnosti, zveřejňovat všechny materiály důležité pro rozhodování rady i zastupitelstva a mít jasně definované rozvojové cíle města.

Když jsou jasně definované cíle a zveřejněné priority, lze snadno zjistit, jestli je radní a zastupitelé svými rozhodnutími naplňují.

Kde získáváme peníze na svou činnost a jak s nimi nakládáme? To je otázka, kterou nám pokládá řada z vás. A tady je přehledné vysvětlení. 

Už rok se účastníme debaty, která se týká budoucnosti biatlonového areálu na Vodníku. Ten by mohl zasáhnout do údolí na Vodníku tak, že toto údolí (díváme-li se od nádrže) zmizí. Přitom je to místo, které je třeba ve své současné podobě zachovat a chránit. Proto jsme právě před rokem jsme podali u Nadace Via svou první grantovou žádost na 15 000 Kč, za které jsme chtěli zaplatit první informační kampaň a veřejnou diskusi. Tehdy o chystaných plánech na vznik biatlonového areálu skoro nikdo nevěděl.

Ukázalo se, že pokud chceme znát skutečný stav věcí, potřebujeme nezávislé posudky. Nechtěli jsme svou oponenturu stavět na vodě. Zjistili jsme však, že takové posudky budou stát další desetitisíce. A tak jsme u stejné nadace požádali o grant ještě jednou a opět jsme uspěli. Získali jsme 24 000 Kč.

Zajímá vás rozhovor o transparentnosti veřejné správy, zapojování široké veřejnosti do projektů a plánování ve městě a dalších tématech?

16. 10. 2017 přijedou do Vimperka zástupci organizace Oživení.  Od 17.15 bude v Kavárně ve Skále probíhat setkání s nimi, které se uskuteční formou rozhovoru právě na tato témata.

Povídat si budeme se Šárkou TrunkatovouMarkem Zelenkou (na fotce) a Martinem Kameníkem.

Přijíždějí na pozvání spolku Vimpersko. Abychom přiblížili, co Oživení dělá a proč do Vimperka přijede, položili jsme Markovi Zelenkovi několik otázek. Ptala se Věra Vávra.

Že nevíte, o co jde? Čtěte dál.

Máme nový web a v něm sekci komentáře. Zařadili jsme sem některé starší texty, ale zdálo se nám, že to nestačí a potřebujeme alespoň jeden nový příspěvek. Shodou okolností se jedno téma nabízí docela samo. Jmenuje se ViabilityNet. Co to vlastně je?

Od zastupitelstva, které se konalo 15. května jsme až do teď záměrně nezveřejnili žádný text. Čekali jsme, jaký mediální obraz se bude tvořit, kdo a jak bude mluvit. 

My chceme ze všeho nejdřív děkovat. Chceme poděkovat 1.038 z vás, kteří jste podepsali petici, nebo pod dokonce i podpisy sbírali. Stejně tak chceme poděkovat všem našim příznivcům i oponentům za to, že s námi vstupovali do debaty, a tak nám umožňovali, abychom si vyjasňovali pohled na věc a nacházeli platné argumenty. Také jsme velmi vděčni všem našim odborným poradcům a děkujeme jim za jejich velkou pomoc a podporu.

Nejdůležitější akční plán, který Vimperk potřebuje, se jmenuje jednoduše: Lidnatější a úspěšný Vimperk. Toto je bod, kterým se chce Vimpersko zabývat a pro který budeme hledat a navrhovat řešení.

Milan Dutka, Věra, Věra a Jirka – tři Vávrovi, Standa Hubáček, Šárka Janásková a Vlasta Komrsková. Doteď jsme byli v této sestavě spojováni hlavně s „bojem“ proti biatlonu. To sedí. S projektem v tomto rozsahu nesouhlasíme a všichni se na těchto stránkách můžete dočíst proč. Ale je třeba jít dál. Je férové, abychom jasně pojmenovali, proč jsme se dali dohromady a co vlastně chceme pro Vimpersko, po kterém se jmenujeme, dělat.

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334