Naše vyprávění se bude věnovat Panně Marii, Matce Boží, chcete- li Mutter Gottes. Na území Šumavy měla Panna Marie velmi rozšířený kult. Ten se projevoval jak ve výtvarném umění – sochy, obrazy, kostely, kaple i malé kapličky s vyobrazením nebo zasvěcením Panně Marii, tak také v umění slovesném, a to nejen v lidové slovesnosti, ale také v duchovní literatuře, ať již v lyrice – písně, modlitby, tak také v epice – legendy, pověsti. Mariánské téma je pro nás velmi důležité, protože kaplička na Brantlově bude patřit právě Panně Marii Pomocné. 

Pojďme se tedy spolu vydat na mariánskou pouť po Šumavě a Pošumaví. Známe mnohá mariánská poutní místa – Stožec, Chroboly, Kájov, Lomec. Také za hranicemi s Německem a Rakouskem nalezneme poutní místa snadno dostupná z české strany. Poutní místa bývala spojena s příběhy mariánských zjevení – Želnava, Slunečná. Také zázračné obrazy nebo sochy byly cílem prosících poutníků – P.M. Lomecká, Vyšebrodská, nebo byly zasvěceny ochraně Panny Marie – např. tzv. Peckářská Panna Marie ve Lhenicích.

Minulé pondělí se sešla Mirka Fridrichová Kunešová, Roman Hajník a Wilfried Stadlbauer, aby se dohodli, jak společně pomohou při rekonstrukci Kapličky na Brantlově dvoře.

Wilfried Stadlbauer je předsedou spolku Heimatsammlung Stadt Winterberg. Roman Hajník i on jsou velice laskaví a pomáhají našemu spolku v našem úsilí opravit Kapličku na Brantlově dvoře.

V sobotu dopoledne jsme po Vimperku rozmístili kapličky, do kterých může každý z nás přispět na opravu Kapličky na Brantlově dvoře.

Turisté i místní nám začali do sbírky hned přispívat. Jen při rozmisťování kasiček jsme tedy vybrali více než 500 Kč. Kdo konkrétně byli naši dárci?

Vimperští senioři se mezi sebou složili a věnovali 3.000 Kč na opravu Kapličky na Brantlově dvoře. Jsou úžasní a moc jim děkujeme!

Dokázali jsme toho hodně. 👏👏👏Manželé Pomezní, Beata Šlemarová, Stáňa Kubačková, Martina Bělíková, Šárka Janásková, Vlasta Komrsková, Věra Vávrová, Martin Fišer, Pekařství u Hrocha a hlavně vy všichni, kdo jste si koupili balónky a nebo jen tak do kasiček přispěli, máte lví podíl na téhle neuvěřitelné částce.
Děkujeme!✌️🤗

Naše kaplička má již svoji patronku. Bude jí Panna Marie Pomocná. Pojďme si vyprávět příběh, který vedl k této volbě.

Při vstupu do interiéru kapličky spatříte zbytky malby na stěnách a poškozeném stropu. Světlemodrá barva posetá hvězdičkami vždy symbolizovala Pannu Marii. Není tedy vyloučeno, že původní zasvěcení, o kterém se však nenašly žádné doklady, bylo právě mariánské. Ve městě Vimperku je navíc tradice Panny Marie známa již od středověku. Vždyť gotický farní kostel je zasvěcen Navštívení Panny Marie, je v něm umístěna vzácná středověká socha a také nový zvon ve vedlejší zvonici nese její jméno.

Stavební povolení pro kapličku na Brantlově dvoře se blíží. Mnoho z vás se ptalo, jestli otevřeme sbírku. 
Už je otevřena. Opravu kapličky budeme financovat z této sbírky, grantů a příspěvků neziskových organizací i firem. 
Můžete přispívat jakoukoli částkou na transparentní účet 115-6888500207/0100

Těsně před Velikonoci přišly dobré zprávy o kapličče. Projekt pro stavební povolení je hotový. Ing. Pavel Vyskočil ho předal městu. To znamená, že brzy budeme moci pokročit dál.

Máme další velkou zprávu ohledně kapličky na Brantlově dvoře. Od konce února je v našem nájmu.

Náš spolek se rozhodl, že se ujme opravy kaple na bývalém Brantlově dvoře, která je v kritickém stavu.

Jak jsme dospěli k rozhodnutí kapli zachránit?

Stav kapličky je vážný a oprava bude nákladná.  Naše rozhodování bylo snažší, když jsme se z rozhovorů s lidmi dozvěděli, že mezi Vimperáky i obyvateli okolních osad je o její záchranu zájem. A nejen mezi nimi. Svoji pomoc nám už nyní poskytli také odborníci – historikové z archivů a muzeí. Svoji významnou roli hraje internet, noviny a dokonce televize. Pomoc nám nabízejí i jednotlivci a firmy. Všichni máme společný cíl – kapličku zachránit.

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Svornosti 42/2
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334