V sobotu dopoledne jsme po Vimperku rozmístili kapličky, do kterých může každý z nás přispět na opravu Kapličky na Brantlově dvoře.

Turisté i místní nám začali do sbírky hned přispívat. Jen při rozmisťování kasiček jsme tedy vybrali více než 500 Kč. Kdo konkrétně byli naši dárci?

Vimperští senioři se mezi sebou složili a věnovali 3.000 Kč na opravu Kapličky na Brantlově dvoře. Jsou úžasní a moc jim děkujeme!

Dokázali jsme toho hodně. 👏👏👏Manželé Pomezní, Beata Šlemarová, Stáňa Kubačková, Martina Bělíková, Šárka Janásková, Vlasta Komrsková, Věra Vávrová, Martin Fišer, Pekařství u Hrocha a hlavně vy všichni, kdo jste si koupili balónky a nebo jen tak do kasiček přispěli, máte lví podíl na téhle neuvěřitelné částce.
Děkujeme!✌️🤗

Naše kaplička má již svoji patronku. Bude jí Panna Marie Pomocná. Pojďme si vyprávět příběh, který vedl k této volbě.

Při vstupu do interiéru kapličky spatříte zbytky malby na stěnách a poškozeném stropu. Světlemodrá barva posetá hvězdičkami vždy symbolizovala Pannu Marii. Není tedy vyloučeno, že původní zasvěcení, o kterém se však nenašly žádné doklady, bylo právě mariánské. Ve městě Vimperku je navíc tradice Panny Marie známa již od středověku. Vždyť gotický farní kostel je zasvěcen Navštívení Panny Marie, je v něm umístěna vzácná středověká socha a také nový zvon ve vedlejší zvonici nese její jméno.

Stavební povolení pro kapličku na Brantlově dvoře se blíží. Mnoho z vás se ptalo, jestli otevřeme sbírku. 
Už je otevřena. Opravu kapličky budeme financovat z této sbírky, grantů a příspěvků neziskových organizací i firem. 
Můžete přispívat jakoukoli částkou na transparentní účet 115-6888500207/0100

Těsně před Velikonoci přišly dobré zprávy o kapličče. Projekt pro stavební povolení je hotový. Ing. Pavel Vyskočil ho předal městu. To znamená, že brzy budeme moci pokročit dál.

Máme další velkou zprávu ohledně kapličky na Brantlově dvoře. Od konce února je v našem nájmu.

Náš spolek se rozhodl, že se ujme opravy kaple na bývalém Brantlově dvoře, která je v kritickém stavu.

Jak jsme dospěli k rozhodnutí kapli zachránit?

Stav kapličky je vážný a oprava bude nákladná.  Naše rozhodování bylo snažší, když jsme se z rozhovorů s lidmi dozvěděli, že mezi Vimperáky i obyvateli okolních osad je o její záchranu zájem. A nejen mezi nimi. Svoji pomoc nám už nyní poskytli také odborníci – historikové z archivů a muzeí. Svoji významnou roli hraje internet, noviny a dokonce televize. Pomoc nám nabízejí i jednotlivci a firmy. Všichni máme společný cíl – kapličku zachránit.

Po loňském zasedání zastupitelstva, kde se projednávalo, jestli kapličku na Brantlově dvoře opravit nebo strhnout a dát na její místo pamětní desku, se o ni začala zajímat i Mirka Fridrichová Kunešová. Mirka se aktivně podílela a podílí na restauraci výzdoby sakrálních staveb, křížových cest nebo oltářů a obrazů v kapličkách, kaplích i v kostelech. Má v této oblasti velké zkušenosti a o kapličku na Branťáku se průběžne zajímala.
18. 12. 2018 jsme tedy šli na její podnět poprvé na zasedání Rady města. Hlavním důvodem bylo, že se Mirka obávala, aby kaple brzy nespadla a měla první jasnou představu, jak bychom mohli pomoci. Na radě nám radní navrhli další možné způsoby, jak by se náš spolek mohl o opravu kaple zasadit.

Pojďme si vyprávět příběh jedné téměř zapomenuté a zaniklé kaple. Zničených kostelů v našem šumavském kraji bylo až až. Pro nás všechny je to většinou minulost, kterou již neovlivníme. Ale tento příběh se odehrává tady a teď. Kaple stojí u tzv. Brantelhofu - Brantlova dvora nad Vimperkem. Očekává svůj osud, který je v našich rukách. Snad nebude následovat jako další zničený kostel po kostele sv. Martina na Novém Světě, po kostele sv. Anny v Českých Žlebech jen proto, že její stav je "neuspokojivý" a statika porušena.

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334