Již tradičně jsme druhý školní den 2. 9. 2020 slavili na Hřišti na Pekárnou začátek školního roku. Ještě ve tři hodiny poprchávalo a tak jsme měli trochu obavy, že to letos nevyjde.

Ale ve čtyři už svítilo sluníčko a děti začínaly pod vedením Mirky Fridichové Kunešové a Lídy Stejskalové malovat. Někteří kreslili na papír, většina z nich na asfalt. Malířů se sešlo opravdu hodně, celkem 102. Letošní téma bylo Strašidla a navazovalo na Stezku odvahy. Přesto se malovalo všechno: traktory, sluníčka, tatínkové, maminky, jednorožci, zvířátka, nejvíc ale duhy a také ta strašidla.

Tradičně spolu oslavíme začátek školního roku na Hřišti Nad pekárnou.
2. školní den: 2. 9. 2020, středa, 15.30
Za každý obrázek dostane kreslíř/ka špekáček.
Pečeme nejen špekáčky, ale i jablka, hadí chleba a maršmelouny. 
Těšíme se na vás. :-)

Spolek Vimpersko v nadcházejícím týdnu pořádá Stezku odvahy a v rámci akce Vimperáci si pomáhají i Soutěž O nejlepší vimperskou buchtu a Blešák.
Dne 18. 8. 2020 od 17.30 hod. v Arboretu (vstup ze strany Letního kina) začne Stezka odvahy pro malé děti a pro větší děti bude otevřena od 21.00 hod.

Na posledním zasedání Zastupitelstva města Vimperk mne pan Paštika vyzval k veřejným odpovědím na otázky týkající se udělení  Ceny za statečnost spolku Vimpersko Nadačním Fondem proti korupci. Především ho zaujala definice Klientelismu v mém krátkém článku ve Vimperských novinách č.1/2020, který byl ale bohužel zveřejněn nekompletně a dále vztah pojmů Korupce a Střet zájmů k aktivitám pana místostarosty Caise a jeho firmy IT-Profi, které vyvstaly z diskuse na zastupitelstvu.

Pojmy korupce, klientelismus a střet zájmů spolu úzce souvisí.

Korupce (definice Frank Bolt) = korupci je možné chápat jako vztah mezi subjekty, jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody.

Klientelismus ( Frank Bolt, Michal Klíma) = permanentně se rozšiřující systém více či méně skrytých vazeb a kontaktů především mezi světem politiky a byznysu. Politici svým vlivem garantují úspěšnou realizaci celé škály transakcí, služeb a protislužeb.

Střet zájmů ( definice dle zákona č.238/1992 Sb, dnes už neplatí, nahrazen zákonem č.159/2006 Sb)  = střetem veřejného zájmu s osobním se rozumí takové jednání  popřípadě opomenutí veřejného funkcionáře, které ohrožuje důvěru v jeho nestrannost nebo při němž veřejný funkcionář zneužívá svého postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo jinou fyzickou či právnickou osobu.      

Tyto pojmy ve vztahu k Vimperku a k poznámce v mém článku:

Přejeme vám klidné, šťastné Vánoce a hodně síly, zdraví, odhodlání, přátelství a lásky v příštím kulatém roce.
Děkujeme za všechnu vaši pomoc a podporu, kterou jste nám letos poskytovali a doufáme, že ji u vás najdeme i v roce 2020.
Vaše Vimpersko

Spolek Vimpersko obdržel Cenu za odvahu od Nadačního fondu boje proti korupci
Vztah si člověk nebuduje jen k druhým, ale i k sobě samému. A to neplatí jen o jednotlivcích, ale i o skupinách, ve kterých se lidé sdružují.
Pro spolek Vimpersko se v posledních dvou týdnech udály dvě zásadní věci. Dostali jsme Cenu za odvahu od Nadačního fondu proti korupci a město Vimperk zveřejnilo své plány, jak by v budoucích letech mohlo být rozvíjeno údolí na Vodníku.
Od roku 2015 vystupují naši členové proti tomu, aby byli někteří vimperští politici a zároveň podnikatelé zvýhodňováni na úkor své konkurence nebo zájmů nás všech. V roce 2016 jsme udělali na tehdejší poměry ve Vimperku nevídanou věc. Uspořádali jsme veřejnou debatu o Vodníku ve chvíli, kdy měly zůstat plány na jeho rozvoj utajeny a dali jsme jasně, veřejně a velmi nahlas najevo svůj nesouhlas s nimi.

Součástí pouliční slavnosti Zažít Vimperk jinak byla již tradičně i soutěž O nejlepší vimperskou buchtu.
Jako v minulých ročnících tak i letos jste jejími nejvýraznějšími účastníky právě vy sami. Soutěž již přesahuje hranice Vimperka, dvě z ocenění směřují do Buku a do Šumavských Hoštic.
Celkem bylo do soutěže přihlášeno 11 buchet a vlastně šlo spíše o cukrářské výrobky než o klasické buchty nebo koláče.
První cenu – poukázku na košili v hodnotě 2 000 Kč od VAVI  převzala již podruhé Iveta Pavlíková, která soutěžila pod č. 9 s řezem Krtkův sen. Iveta Pavlíková obhájila své prvenství z minulého roku. Věděli jsme, že se o to pokusí, a tak jsme připravili zvláštní cenu. Tou byl gravírovaný skleněný tác na koláče nebo řezy s logem Vimperská buchta. Paní Pavlíková opakovaně zvítězila s Krtkovým snem, který upekla na radu svého syna. Její dort dostal celkem 66 hlasů.
Na druhém místě převzala cenu od Pražírny kávy a kavárny Hrunek na Náměstí ve Vimperku Jana Peková z Buku, která soutěžila s Laskonkovými řezy. Těm jste hodili celkem 56 žetonů. Třetí místo a poukázku do Kavárny ve Skále s obsadila s Andělskými řezy Petra Půbalová ze Šumavských Hoštic s 54 hlasy.

V úterý odpoledne se nás sešlo na Hřišti Nad Pekárnou při Malování na asfalt a opékání špekáčků hodně. Děti kreslily na asfalt obrázky, za který dostaly špekáček. Celkem jich bylo 131.

Nejhezčí obrázek měl číslo 91 a jmenoval se blesk. Další moc povedené obrázky byly želva, dva obrázky duhy, mořská panna, krajinka a jednorožci. Jedna skupinka dětí kreslila jen kraby, moc pěkná byla i kočička. Všech 131 obrázků se opravdu povedlo. A spokojené nebyly jen děti. Když spočítáme maminky, tatínky, babičky a dědečky, zjistíme, že s prázdninami se loučilo mnohem více než 131 malých umělců. A do tvorby se zapojili i dospělí. Milan Dutka nakreslil obrázek mimo soutěž Milan Dutka, pomáhala mu jeho dcera Elenka.

Jako vždy, ani tentokrát bychom se neobešli bez pomoci celé řady lidí. S uspořádáním celé akce nám hodně pomohlo Městské kulturní středisko. Velice děkujeme především Petrovi Moravcovi, byl to DJ dětské diskotéky a s dětmi i tancoval. Velice se těšíme na příští rok, Petrova hudba dodala celému odpoledni nové kouzlo.

Úterý, 3. 9. 2019, 15.30
Hřiště Nad Pekárnou na sídlišti

Tradiční pečení špekáčků a malování na asfalt s Mirkou Fridrichovou Kunešovou, které se už vždy koná 2. školní den. Budeme opékat ještě jablka, maršmelouny a hadí chleba. Každý kreslíř dostane špekáček.

Letos k tomu ještě uděláme malou dětskou diskotéku. Odpoledne bude zábavné nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a prarodiče.

Pojďte s námi oslavit začátek školního roku a nebo si trochu prodloužit prázdninovou náladu. :-) Těšíme se na vás.

Stezkou odvahy prošlo více kolem 180 dětí. Ty ji procházely v doprovodu rodičů, babiček, dědečků i tetiček a strýčků a nejodvážnější z dětí se na ni pustily samy.

Šlo o druhý ročník. Děti vycházely z areálu letního kina do večerního arboreta, kde je vítal ducháček Věra. Na Stezku je uvedla vodnice Šárka, kousek za ní čekala Karkulka – Martina, od které měly děti přejít k babičce Zdeňce kolem hrozného vlka, který se normálně prohání vimperskými lesy.

Jeden chlapeček už po setkání s vlkem nechtěl pokračovat dál. Dalšího chlapečka zklamalo, že neviděl mrtvého ženicha. Zklamaný byl i jeden  tatínek, protože mu nebylo dovoleno  ochutnat Karkulčin šnaps.

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334