Spolek Vimpersko v nadcházejícím týdnu pořádá Stezku odvahy a v rámci akce Vimperáci si pomáhají i Soutěž O nejlepší vimperskou buchtu a Blešák.
Dne 18. 8. 2020 od 17.30 hod. v Arboretu (vstup ze strany Letního kina) začne Stezka odvahy pro malé děti a pro větší děti bude otevřena od 21.00 hod.

Na posledním zasedání Zastupitelstva města Vimperk mne pan Paštika vyzval k veřejným odpovědím na otázky týkající se udělení  Ceny za statečnost spolku Vimpersko Nadačním Fondem proti korupci. Především ho zaujala definice Klientelismu v mém krátkém článku ve Vimperských novinách č.1/2020, který byl ale bohužel zveřejněn nekompletně a dále vztah pojmů Korupce a Střet zájmů k aktivitám pana místostarosty Caise a jeho firmy IT-Profi, které vyvstaly z diskuse na zastupitelstvu.

Pojmy korupce, klientelismus a střet zájmů spolu úzce souvisí.

Korupce (definice Frank Bolt) = korupci je možné chápat jako vztah mezi subjekty, jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody.

Klientelismus ( Frank Bolt, Michal Klíma) = permanentně se rozšiřující systém více či méně skrytých vazeb a kontaktů především mezi světem politiky a byznysu. Politici svým vlivem garantují úspěšnou realizaci celé škály transakcí, služeb a protislužeb.

Střet zájmů ( definice dle zákona č.238/1992 Sb, dnes už neplatí, nahrazen zákonem č.159/2006 Sb)  = střetem veřejného zájmu s osobním se rozumí takové jednání  popřípadě opomenutí veřejného funkcionáře, které ohrožuje důvěru v jeho nestrannost nebo při němž veřejný funkcionář zneužívá svého postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo jinou fyzickou či právnickou osobu.      

Tyto pojmy ve vztahu k Vimperku a k poznámce v mém článku:

Přejeme vám klidné, šťastné Vánoce a hodně síly, zdraví, odhodlání, přátelství a lásky v příštím kulatém roce.
Děkujeme za všechnu vaši pomoc a podporu, kterou jste nám letos poskytovali a doufáme, že ji u vás najdeme i v roce 2020.
Vaše Vimpersko

Spolek Vimpersko obdržel Cenu za odvahu od Nadačního fondu boje proti korupci
Vztah si člověk nebuduje jen k druhým, ale i k sobě samému. A to neplatí jen o jednotlivcích, ale i o skupinách, ve kterých se lidé sdružují.
Pro spolek Vimpersko se v posledních dvou týdnech udály dvě zásadní věci. Dostali jsme Cenu za odvahu od Nadačního fondu proti korupci a město Vimperk zveřejnilo své plány, jak by v budoucích letech mohlo být rozvíjeno údolí na Vodníku.
Od roku 2015 vystupují naši členové proti tomu, aby byli někteří vimperští politici a zároveň podnikatelé zvýhodňováni na úkor své konkurence nebo zájmů nás všech. V roce 2016 jsme udělali na tehdejší poměry ve Vimperku nevídanou věc. Uspořádali jsme veřejnou debatu o Vodníku ve chvíli, kdy měly zůstat plány na jeho rozvoj utajeny a dali jsme jasně, veřejně a velmi nahlas najevo svůj nesouhlas s nimi.

Součástí pouliční slavnosti Zažít Vimperk jinak byla již tradičně i soutěž O nejlepší vimperskou buchtu.
Jako v minulých ročnících tak i letos jste jejími nejvýraznějšími účastníky právě vy sami. Soutěž již přesahuje hranice Vimperka, dvě z ocenění směřují do Buku a do Šumavských Hoštic.
Celkem bylo do soutěže přihlášeno 11 buchet a vlastně šlo spíše o cukrářské výrobky než o klasické buchty nebo koláče.
První cenu – poukázku na košili v hodnotě 2 000 Kč od VAVI  převzala již podruhé Iveta Pavlíková, která soutěžila pod č. 9 s řezem Krtkův sen. Iveta Pavlíková obhájila své prvenství z minulého roku. Věděli jsme, že se o to pokusí, a tak jsme připravili zvláštní cenu. Tou byl gravírovaný skleněný tác na koláče nebo řezy s logem Vimperská buchta. Paní Pavlíková opakovaně zvítězila s Krtkovým snem, který upekla na radu svého syna. Její dort dostal celkem 66 hlasů.
Na druhém místě převzala cenu od Pražírny kávy a kavárny Hrunek na Náměstí ve Vimperku Jana Peková z Buku, která soutěžila s Laskonkovými řezy. Těm jste hodili celkem 56 žetonů. Třetí místo a poukázku do Kavárny ve Skále s obsadila s Andělskými řezy Petra Půbalová ze Šumavských Hoštic s 54 hlasy.

V úterý odpoledne se nás sešlo na Hřišti Nad Pekárnou při Malování na asfalt a opékání špekáčků hodně. Děti kreslily na asfalt obrázky, za který dostaly špekáček. Celkem jich bylo 131.

Nejhezčí obrázek měl číslo 91 a jmenoval se blesk. Další moc povedené obrázky byly želva, dva obrázky duhy, mořská panna, krajinka a jednorožci. Jedna skupinka dětí kreslila jen kraby, moc pěkná byla i kočička. Všech 131 obrázků se opravdu povedlo. A spokojené nebyly jen děti. Když spočítáme maminky, tatínky, babičky a dědečky, zjistíme, že s prázdninami se loučilo mnohem více než 131 malých umělců. A do tvorby se zapojili i dospělí. Milan Dutka nakreslil obrázek mimo soutěž Milan Dutka, pomáhala mu jeho dcera Elenka.

Jako vždy, ani tentokrát bychom se neobešli bez pomoci celé řady lidí. S uspořádáním celé akce nám hodně pomohlo Městské kulturní středisko. Velice děkujeme především Petrovi Moravcovi, byl to DJ dětské diskotéky a s dětmi i tancoval. Velice se těšíme na příští rok, Petrova hudba dodala celému odpoledni nové kouzlo.

Úterý, 3. 9. 2019, 15.30
Hřiště Nad Pekárnou na sídlišti

Tradiční pečení špekáčků a malování na asfalt s Mirkou Fridrichovou Kunešovou, které se už vždy koná 2. školní den. Budeme opékat ještě jablka, maršmelouny a hadí chleba. Každý kreslíř dostane špekáček.

Letos k tomu ještě uděláme malou dětskou diskotéku. Odpoledne bude zábavné nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a prarodiče.

Pojďte s námi oslavit začátek školního roku a nebo si trochu prodloužit prázdninovou náladu. :-) Těšíme se na vás.

Stezkou odvahy prošlo více kolem 180 dětí. Ty ji procházely v doprovodu rodičů, babiček, dědečků i tetiček a strýčků a nejodvážnější z dětí se na ni pustily samy.

Šlo o druhý ročník. Děti vycházely z areálu letního kina do večerního arboreta, kde je vítal ducháček Věra. Na Stezku je uvedla vodnice Šárka, kousek za ní čekala Karkulka – Martina, od které měly děti přejít k babičce Zdeňce kolem hrozného vlka, který se normálně prohání vimperskými lesy.

Jeden chlapeček už po setkání s vlkem nechtěl pokračovat dál. Dalšího chlapečka zklamalo, že neviděl mrtvého ženicha. Zklamaný byl i jeden  tatínek, protože mu nebylo dovoleno  ochutnat Karkulčin šnaps.

Středa, 14. 8., arboretum a letní kino ve Vimperku

Na místě: 
Malování na obličej
Občerstvení
Výroba věcí z hoblinek

Začátky: 
17.00 - menší děti do 6 let
19.30 - větší děti nad 6 let

Říká se, že druhý ročník každé akce rozhodne, jestli bude žít dál.

Podle tohoto metru je Pohodová neděle opravdu v pohodě. Povedla se nad naše očekávání. I když musíme přiznat, že byla náročná. Cihelna byla obsazená v sobotu maturanty, takže Vimpersko a všichni, kdo nám pomáhali, nastoupili v pět hodin ráno. Cíl bylo uklidit, vytřít a připravit Cihelnu na módní přehlídky a proměnit ji v malé tržiště.

Nakonec všechno klaplo a to díky každému spolku nebo jednotlivci, který nám přišel pomoct. Důkazem, že akce byla zdařilá, je i 14.036 Kč, které se vybraly do kasiček na obnovu Kapličky na Brantlově dvoře. Moc vám všem děkujeme, že jste na ni přispěli.

Zvláštní poděkování patří velikému týmu lidí, kteří nám pomáhají. Bez vás – návštěvníků, prodejců, modelek a modelů a všech z vás, kdo nám pomáháte a kdo na naše akce chodíte, by se nám nic z toho, co děláme, jednoduše nepovedlo. Tak tady je poděkování vám všem. Chcete vědět kdo a jak nám pomohl? Čtěte dál. ;-)

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334