Kde získáváme peníze na svou činnost a jak s nimi nakládáme? To je otázka, kterou nám pokládá řada z vás. A tady je přehledné vysvětlení. 

Už rok se účastníme debaty, která se týká budoucnosti biatlonového areálu na Vodníku. Ten by mohl zasáhnout do údolí na Vodníku tak, že toto údolí (díváme-li se od nádrže) zmizí. Přitom je to místo, které je třeba ve své současné podobě zachovat a chránit. Proto jsme právě před rokem jsme podali u Nadace Via svou první grantovou žádost na 15 000 Kč, za které jsme chtěli zaplatit první informační kampaň a veřejnou diskusi. Tehdy o chystaných plánech na vznik biatlonového areálu skoro nikdo nevěděl.

Ukázalo se, že pokud chceme znát skutečný stav věcí, potřebujeme nezávislé posudky. Nechtěli jsme svou oponenturu stavět na vodě. Zjistili jsme však, že takové posudky budou stát další desetitisíce. A tak jsme u stejné nadace požádali o grant ještě jednou a opět jsme uspěli. Získali jsme 24 000 Kč.

Zajímá vás rozhovor o transparentnosti veřejné správy, zapojování široké veřejnosti do projektů a plánování ve městě a dalších tématech?

16. 10. 2017 přijedou do Vimperka zástupci organizace Oživení.  Od 17.15 bude v Kavárně ve Skále probíhat setkání s nimi, které se uskuteční formou rozhovoru právě na tato témata.

Povídat si budeme se Šárkou TrunkatovouMarkem Zelenkou (na fotce) a Martinem Kameníkem.

Přijíždějí na pozvání spolku Vimpersko. Abychom přiblížili, co Oživení dělá a proč do Vimperka přijede, položili jsme Markovi Zelenkovi několik otázek. Ptala se Věra Vávra.

Že nevíte, o co jde? Čtěte dál.

Máme nový web a v něm sekci komentáře. Zařadili jsme sem některé starší texty, ale zdálo se nám, že to nestačí a potřebujeme alespoň jeden nový příspěvek. Shodou okolností se jedno téma nabízí docela samo. Jmenuje se ViabilityNet. Co to vlastně je?

Od zastupitelstva, které se konalo 15. května jsme až do teď záměrně nezveřejnili žádný text. Čekali jsme, jaký mediální obraz se bude tvořit, kdo a jak bude mluvit. 

My chceme ze všeho nejdřív děkovat. Chceme poděkovat 1.038 z vás, kteří jste podepsali petici, nebo pod dokonce i podpisy sbírali. Stejně tak chceme poděkovat všem našim příznivcům i oponentům za to, že s námi vstupovali do debaty, a tak nám umožňovali, abychom si vyjasňovali pohled na věc a nacházeli platné argumenty. Také jsme velmi vděčni všem našim odborným poradcům a děkujeme jim za jejich velkou pomoc a podporu.

Nejdůležitější akční plán, který Vimperk potřebuje, se jmenuje jednoduše: Lidnatější a úspěšný Vimperk. Toto je bod, kterým se chce Vimpersko zabývat a pro který budeme hledat a navrhovat řešení.

Milan Dutka, Věra, Věra a Jirka – tři Vávrovi, Standa Hubáček, Šárka Janásková a Vlasta Komrsková. Doteď jsme byli v této sestavě spojováni hlavně s „bojem“ proti biatlonu. To sedí. S projektem v tomto rozsahu nesouhlasíme a všichni se na těchto stránkách můžete dočíst proč. Ale je třeba jít dál. Je férové, abychom jasně pojmenovali, proč jsme se dali dohromady a co vlastně chceme pro Vimpersko, po kterém se jmenujeme, dělat.

V sobotu 12. září 2021 náš spolek Vimpersko uspořádal slavnostní vysvěcení Kapličky na Brantlově dvoře a po něm jsme ji předali obyvatelům Vimperka a okolí.

 Kapličku vysvětlil vimperský farář Jaromír Stehlík. Hudební doprovod obstarali Ani Vardanyan (zpěv) a Jan Tláskal (klavír). Na místě byly vystaveny obrázky a keramika Kapličky, které vytvořily děti z vimperské ZUŠ. Pozvánku a plakát na toto odpoledne vytvořil Ivan Strašil. Okolí Kapličky na slavnostní den upravili Míglovi. Přijela i čestná návštěva – zástupci spolku Vimperských rodáků z Německa, Wilfried a Ilse Stadlbauerovi a manželé Fuchsovi.

Rádi bychom vás pozvali na slavnostní vysvěcení Kapličky Panny Marie Pomocné na Brantlově dvoře.

Bude se konat 11. září 2021, 14.00 ve Vimperku na prostranství před Kapličkou.

1. září byl pro Kapličku na Brantlově dvoře a pro spolek Vimpersko významný den.

Ve Zvonařství Votruba v Myslkovicích se pro kapličku odléval zvon. Někteří z nás byli u odlévání zvonu spolu se členy jiných spolků, které opravu podporují, přítomni. Když se zvon odlil, s velkou netrpělivostí jsme čekali na zprávu od mistra zvonaře, pana Votruby, zda se povedl. Dostali jsme ji 2. září v době, kdy právě probíhalo Opékání špekáčků a malování na asfalt na Hřišti nad Pekárnou. Tam jsme se s vámi mohli o tuto radostnou zprávu podělit.

Rádi bychom vás pozvali na Diskotéku pro Kapličku, na které si zároveň připomeneme Štěpána Smutného. Mnozí z nás Štěpána znali z různých hudebních akcí. Bavil celé generace Vimperáků a zaslouží si, abychom na něj nezapomněli. Celé roky byl naším diskžokejem v hotelu Zlatá hvězda a právě tady si ho i připomeneme.

Diskotéka se bude konat v pátek, 27. 3. 2020 od 20.00. DJ bude Ivan Müller. Bude hrát přímo ze Štěpánových desek a bez jakéhokoli nároku na honorář. Diskotéka bude, jak už bylo řečeno, v sále hotelu Zlatá hvězda a i jeho majitelé nám půjčili sál zdarma. Jim všem patří velký dík.

Ve středu, 7. srpna, byla zahájena oprava Kapličky na Brantlově dvoře.

Na místě se sešli zástupci dodavatelské firmy TV Invest, která bude kapličku opravovat, Vimpersko zastupovaly Věra Vávrová, Mirka Fridrichová Kunešová a Vlasta Komrsková. Na místě se sešly s paní Janou Staňkovou, paní Janou Míglovou a její vnučkou, které s kapličkou bezprostředně sousedí.

Chtěli bychom jim všem poděkovat za to, že přišli. Míglovi poskytnou během stavby přístup k elektřině. Staňkovi pomohou se zemními pracemi v bezprostředním okolí kapličky a navíc věnují kus pozemku kolem ní, aby na něm mohl vzniknout okapový chodníček. Vnučka paní Míglové slíbila, že bude nad zedníky provádět dozor, aby opravdu pracovali a domluvila si za to mzdu - šmoulí bonbony.

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334