Kde získáváme peníze na svou činnost a jak s nimi nakládáme? To je otázka, kterou nám pokládá řada z vás. A tady je přehledné vysvětlení. 

Už rok se účastníme debaty, která se týká budoucnosti biatlonového areálu na Vodníku. Ten by mohl zasáhnout do údolí na Vodníku tak, že toto údolí (díváme-li se od nádrže) zmizí. Přitom je to místo, které je třeba ve své současné podobě zachovat a chránit. Proto jsme právě před rokem jsme podali u Nadace Via svou první grantovou žádost na 15 000 Kč, za které jsme chtěli zaplatit první informační kampaň a veřejnou diskusi. Tehdy o chystaných plánech na vznik biatlonového areálu skoro nikdo nevěděl.

Ukázalo se, že pokud chceme znát skutečný stav věcí, potřebujeme nezávislé posudky. Nechtěli jsme svou oponenturu stavět na vodě. Zjistili jsme však, že takové posudky budou stát další desetitisíce. A tak jsme u stejné nadace požádali o grant ještě jednou a opět jsme uspěli. Získali jsme 24 000 Kč.

Debata v kině stála 10 352 Kč. Za peníze z grantu jsme zaplatili moderátora, zvukové nahrávky, plakáty, kampaně na Facebooku a několik dalších drobností. Z grantu jsme za těmito účely vyhradili 6 193 Kč a 4 159 Kč jsme zaplatili ze svého. 8 807 Kč z prvního grantu jsme poslali jako zálohu na posudky.

Zbývající peníze z grantů, tedy celkem 32 807 Kč, jsme použili právě na vyhotovení odborných posudků. Ty stály celkem 40 000 Kč, zbývajících 7 193 Kč jsme zaplatili ze svého. Peníze jsme vybrali přímo od členů a příznivců Vimperska.

Vodníku jsme věnovali nejen stovky hodin práce a ujetých kilometrů, ale i neposčet schůzek a telefonátů a také svoje prostředky. Potřebovali jsme získat názory odborníků, které jsou u takových projektů běžně financovány městem, protože si spolu s vámi myslíme, že místo jako je údolí na Vodníku, za to prostě stojí.

V dubnu letošního roku nebylo jisté, jak se bude situace kolem Vodníku vyvíjet. Věděli jsme, že bude-li schválena změna územního plánu, čekají nás měsíce a v horším případě i roky oponování projektu, který měl vzniknout. Potřebovali jsme plán, jak budeme celou situaci komunikovat. A znovu jsme požádali o pomoc Nadaci Via. Získali jsme od ní podporu v podobě týmu Rychlé roty. Jedná se o odborné konzultace v hodnotě 25 000 Kč. V současné době jsme vyčerpali 16 100 Kč a zbývá nám využít 8 900 Kč.

V roce 2017 byla navíc Věra Vávra, místopředsedkyně našeho spolku, vybrána jako jeden ze 14 účastníků (ze 46 přihlášených) do programu ViabilityNet 3.0. Co to je? Aktivní lidé ze Střední a Východní Evropy, Německa a Finska, kteří jsou například architekti, zastupitelé, odborníci na zalesňování nebo zaměstnanci mezinárodních nevládních organizací, se po dobu čtyř týdnů rozložených do jednoho roku intenzivně vzdělávají v oblastech komunitního plánování a komunitní práce.

Účast na jednotlivých školeních je plně hrazena Nadací Via a každý jednotlivý účastník a jeho partnerská organizace (Věřiným partnerem je právě Vimpersko) získá 2 000 Euro na realizaci projektu ve své komunitě. Věra strávila první srpnový týden s ViabilityNet 3.0 ve slovenském Pezinoku. Prostředky, které nám budou v rámci tohoto programu přiděleny, budeme používat výhradně ve Vimperku a po jejich vyčerpání zúčtujeme, kde a jak jsme je použili.

Jak říkáme v tištěné verzi Malých novin Vimperska i v tomto textu, do činnosti našeho spolku investujeme nejen mnoho svého volného času, ale i své osobní finance, protože věříme, že Vimperk a okolní osady za to jednoznačně stojí.

Věříme také, že zveřejňování úplných informací o financování (nejen našich) veřejných aktivit je nesmírně potřebné, a proto v něm budeme i nadále pokračovat.

Milan Dutka

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334