V sobotu 12. září 2021 náš spolek Vimpersko uspořádal slavnostní vysvěcení Kapličky na Brantlově dvoře a po něm jsme ji předali obyvatelům Vimperka a okolí.

 Kapličku vysvětlil vimperský farář Jaromír Stehlík. Hudební doprovod obstarali Ani Vardanyan (zpěv) a Jan Tláskal (klavír). Na místě byly vystaveny obrázky a keramika Kapličky, které vytvořily děti z vimperské ZUŠ. Pozvánku a plakát na toto odpoledne vytvořil Ivan Strašil. Okolí Kapličky na slavnostní den upravili Míglovi. Přijela i čestná návštěva – zástupci spolku Vimperských rodáků z Německa, Wilfried a Ilse Stadlbauerovi a manželé Fuchsovi.

Rádi bychom vás pozvali na slavnostní vysvěcení Kapličky Panny Marie Pomocné na Brantlově dvoře.

Bude se konat 11. září 2021, 14.00 ve Vimperku na prostranství před Kapličkou.

1. září byl pro Kapličku na Brantlově dvoře a pro spolek Vimpersko významný den.

Ve Zvonařství Votruba v Myslkovicích se pro kapličku odléval zvon. Někteří z nás byli u odlévání zvonu spolu se členy jiných spolků, které opravu podporují, přítomni. Když se zvon odlil, s velkou netrpělivostí jsme čekali na zprávu od mistra zvonaře, pana Votruby, zda se povedl. Dostali jsme ji 2. září v době, kdy právě probíhalo Opékání špekáčků a malování na asfalt na Hřišti nad Pekárnou. Tam jsme se s vámi mohli o tuto radostnou zprávu podělit.

Rádi bychom vás pozvali na Diskotéku pro Kapličku, na které si zároveň připomeneme Štěpána Smutného. Mnozí z nás Štěpána znali z různých hudebních akcí. Bavil celé generace Vimperáků a zaslouží si, abychom na něj nezapomněli. Celé roky byl naším diskžokejem v hotelu Zlatá hvězda a právě tady si ho i připomeneme.

Diskotéka se bude konat v pátek, 27. 3. 2020 od 20.00. DJ bude Ivan Müller. Bude hrát přímo ze Štěpánových desek a bez jakéhokoli nároku na honorář. Diskotéka bude, jak už bylo řečeno, v sále hotelu Zlatá hvězda a i jeho majitelé nám půjčili sál zdarma. Jim všem patří velký dík.

Ve středu, 7. srpna, byla zahájena oprava Kapličky na Brantlově dvoře.

Na místě se sešli zástupci dodavatelské firmy TV Invest, která bude kapličku opravovat, Vimpersko zastupovaly Věra Vávrová, Mirka Fridrichová Kunešová a Vlasta Komrsková. Na místě se sešly s paní Janou Staňkovou, paní Janou Míglovou a její vnučkou, které s kapličkou bezprostředně sousedí.

Chtěli bychom jim všem poděkovat za to, že přišli. Míglovi poskytnou během stavby přístup k elektřině. Staňkovi pomohou se zemními pracemi v bezprostředním okolí kapličky a navíc věnují kus pozemku kolem ní, aby na něm mohl vzniknout okapový chodníček. Vnučka paní Míglové slíbila, že bude nad zedníky provádět dozor, aby opravdu pracovali a domluvila si za to mzdu - šmoulí bonbony.

Do sbírky lze přispívat až do úplného opravení kapličky a to buď do kasiček, nebo zasláním příspěvku na transparentní účet.

Číslo transparentního účtu je 115-6888500207/0100

Na těchto místech můžete přispět do kasičky:

  • Městské informační středisko
  • Městské kulturní středisko
  • Restaurace Terasa
  • Trafika Camélie
  • Pekárna U Hrocha

Velice děkujeme všem z vás, kdo jste na kapličku již přispěli:
(Seznam dárců se zobrazí po rozkliknutí celého textu.)

Kaplička na Brantlově dvoře byla zařazena do celorepublikového hlasování na podporu památek. Jde o tradiční akci, která se jmenuje Máme vybráno a pořádá ji portál PROPAMÁTKY.cz.

Chcete vimperské kapličce na Brantlově dvoře v tomto internetovém hlasování pomoct? Jestli ano, pak vás prosíme, abyste udělali pár kroků:

👉Jděte na stránky soutěže: https://www.mamevybrano.cz/index.php?lnk=78
👉Klikněte na "Chci hlasovat"
👉Vyplňte číslo sbírky 041
👉Zadejte svoje jméno, příjmení, telefon a email
👉Dostanete email, ve kterém svůj hlas potvrdíte
 
Proč? 10 sbírek z celé ČR, které dostanou nejvíc hlasů, si mezi sebou rozdělí 100 000 Kč. Každý hlas se počítá. Konkurence je veliká.

Děkujeme všem z vás, kteří jste nám pomohli přehoupnout se přes tuto částku. Dostali jsme se přes ni díky posledním dvěma darům od společnosti Bachl a manželů Krýchových. Zajímá vás, kolik prostředků jsme již získali? Čtěte dál.

Naše vyprávění se bude věnovat Panně Marii, Matce Boží, chcete- li Mutter Gottes. Na území Šumavy měla Panna Marie velmi rozšířený kult. Ten se projevoval jak ve výtvarném umění – sochy, obrazy, kostely, kaple i malé kapličky s vyobrazením nebo zasvěcením Panně Marii, tak také v umění slovesném, a to nejen v lidové slovesnosti, ale také v duchovní literatuře, ať již v lyrice – písně, modlitby, tak také v epice – legendy, pověsti. Mariánské téma je pro nás velmi důležité, protože kaplička na Brantlově bude patřit právě Panně Marii Pomocné. 

Pojďme se tedy spolu vydat na mariánskou pouť po Šumavě a Pošumaví. Známe mnohá mariánská poutní místa – Stožec, Chroboly, Kájov, Lomec. Také za hranicemi s Německem a Rakouskem nalezneme poutní místa snadno dostupná z české strany. Poutní místa bývala spojena s příběhy mariánských zjevení – Želnava, Slunečná. Také zázračné obrazy nebo sochy byly cílem prosících poutníků – P.M. Lomecká, Vyšebrodská, nebo byly zasvěceny ochraně Panny Marie – např. tzv. Peckářská Panna Marie ve Lhenicích.

Minulé pondělí se sešla Mirka Fridrichová Kunešová, Roman Hajník a Wilfried Stadlbauer, aby se dohodli, jak společně pomohou při rekonstrukci Kapličky na Brantlově dvoře.

Wilfried Stadlbauer je předsedou spolku Heimatsammlung Stadt Winterberg. Roman Hajník i on jsou velice laskaví a pomáhají našemu spolku v našem úsilí opravit Kapličku na Brantlově dvoře.

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334