Minulé pondělí se sešla Mirka Fridrichová Kunešová, Roman Hajník a Wilfried Stadlbauer, aby se dohodli, jak společně pomohou při rekonstrukci Kapličky na Brantlově dvoře.

Wilfried Stadlbauer je předsedou spolku Heimatsammlung Stadt Winterberg. Roman Hajník i on jsou velice laskaví a pomáhají našemu spolku v našem úsilí opravit Kapličku na Brantlově dvoře.

Wilfried Stadlbauer přivítal Mirku Fridrichovou Kunešovou a Romana Hajníka ve svém domě v obci Fürsteneck nedaleko sousedního Freyungu. Spolupráce se spolkem slibuje úspěšné kontakty, vzájemné návštěvy a řadu akcí, které budou ku prospěchu jak české, tak také německé straně.

Spolek německých rodáků z Vimperka a příznivců našeho města přislíbil jménem pana Stadlbauera, že na opravu Kapličky na Brantlově dvoře přispějí ve výši 2.000 Euro.

Za tuto pomoc jsme nesmírně vděčni. Znamená pro nás opravdu hodně, protože na jejím základě budeme moci udělat další kroky, které nám umožní požádat o grant u Česko-německého fondu budoucnosti.

Pan Wilfried Stadlbauer a jím vedený spolek pomohli Vimperku už v minulosti. Neměli bychom zapomínat, že přispěli na nový zvon do vimperského kostela částkou 5.000 Euro.

Wilfriedu Stadlbauerovi i Romanovi Hajníkovi velice děkujeme a těšíme se na spolupráci s nimi.

Mirka Fridrichová Kunešová a Věra Vávra

Roman Hajník a Wilfried Stadlbauer, fotila Mirka Fridrichová Kunešová

 

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334