Ve středu to bude týden, co jsme se v arboretu potkali se strašidly i dlouhými stíny a zaslechli jsme tam strašné kvílení duchů…

Za náš spolek Vimpersko mnohokrát děkujeme všem, kdo nám pomáhali v areálu letního kina nebo v něm zajišťovali občerstvení a doprovodný program. Jde o Artego, Ivetu Lahovcovou a její pojízdnou kavárnu. Pomáhali nám Sára Becková, Marcela Budínská, Světlana Ferková, Jarka Jandová, Verča Jirušová, Alena Martínková, Eva Říhová, Liduška Stejskalová, Ivan Strašil a dětem na obličej malovala Mária Vacíková s kolegyní. Za technickou podporu děkujeme celému Městskému kulturnímu středisku a hlavně panu Vavrovi. Stany nám půjčili také hrabičtí hasiči a tamní osadní výbor. Prvky na stezce postavili Šárka Janásková, Pepa Zeman a Jirka Vávra starší.

Jako každý školní rok i letos oslavíme jeho začátek na Hřišti Nad Pekárnou.

Děti budou kreslit na asfalt vzpomínky z prázdnin a každý kreslíř dostane špekáček. Na ohni budeme péct i jablka, hadí chleba a maršmelouny.

POZOR! Stezka odvahy přesunuta na středu, 25. 8., abychom zůstali v suchu...

Na místě ze strany letního kina najdeme malování na obličej, občerstvení, pojízdnou kavárnu Sladká pauza, doprovodný program a v arboretu hodně, mnoho strašných, hrůzu nahánějících strašidel. 

Přijďte směrem od letního kina, vchod z cesty od zámku ke hřbitovu bude uzavřený. 

Prosíme, přineste si repelent.

Těšíme se od 17.30 na menší děti do 7 let a od 21.00 na všechny děti, kterým je víc než 8.
Vstup je zdarma.

Již tradičně jsme druhý školní den 2. 9. 2020 slavili na Hřišti na Pekárnou začátek školního roku. Ještě ve tři hodiny poprchávalo a tak jsme měli trochu obavy, že to letos nevyjde.

Ale ve čtyři už svítilo sluníčko a děti začínaly pod vedením Mirky Fridichové Kunešové a Lídy Stejskalové malovat. Někteří kreslili na papír, většina z nich na asfalt. Malířů se sešlo opravdu hodně, celkem 102. Letošní téma bylo Strašidla a navazovalo na Stezku odvahy. Přesto se malovalo všechno: traktory, sluníčka, tatínkové, maminky, jednorožci, zvířátka, nejvíc ale duhy a také ta strašidla.

Tradičně spolu oslavíme začátek školního roku na Hřišti Nad pekárnou.
2. školní den: 2. 9. 2020, středa, 15.30
Za každý obrázek dostane kreslíř/ka špekáček.
Pečeme nejen špekáčky, ale i jablka, hadí chleba a maršmelouny. 
Těšíme se na vás. :-)

Spolek Vimpersko v nadcházejícím týdnu pořádá Stezku odvahy a v rámci akce Vimperáci si pomáhají i Soutěž O nejlepší vimperskou buchtu a Blešák.
Dne 18. 8. 2020 od 17.30 hod. v Arboretu (vstup ze strany Letního kina) začne Stezka odvahy pro malé děti a pro větší děti bude otevřena od 21.00 hod.

Na posledním zasedání Zastupitelstva města Vimperk mne pan Paštika vyzval k veřejným odpovědím na otázky týkající se udělení  Ceny za statečnost spolku Vimpersko Nadačním Fondem proti korupci. Především ho zaujala definice Klientelismu v mém krátkém článku ve Vimperských novinách č.1/2020, který byl ale bohužel zveřejněn nekompletně a dále vztah pojmů Korupce a Střet zájmů k aktivitám pana místostarosty Caise a jeho firmy IT-Profi, které vyvstaly z diskuse na zastupitelstvu.

Pojmy korupce, klientelismus a střet zájmů spolu úzce souvisí.

Korupce (definice Frank Bolt) = korupci je možné chápat jako vztah mezi subjekty, jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody.

Klientelismus ( Frank Bolt, Michal Klíma) = permanentně se rozšiřující systém více či méně skrytých vazeb a kontaktů především mezi světem politiky a byznysu. Politici svým vlivem garantují úspěšnou realizaci celé škály transakcí, služeb a protislužeb.

Střet zájmů ( definice dle zákona č.238/1992 Sb, dnes už neplatí, nahrazen zákonem č.159/2006 Sb)  = střetem veřejného zájmu s osobním se rozumí takové jednání  popřípadě opomenutí veřejného funkcionáře, které ohrožuje důvěru v jeho nestrannost nebo při němž veřejný funkcionář zneužívá svého postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo jinou fyzickou či právnickou osobu.      

Tyto pojmy ve vztahu k Vimperku a k poznámce v mém článku:

Přejeme vám klidné, šťastné Vánoce a hodně síly, zdraví, odhodlání, přátelství a lásky v příštím kulatém roce.
Děkujeme za všechnu vaši pomoc a podporu, kterou jste nám letos poskytovali a doufáme, že ji u vás najdeme i v roce 2020.
Vaše Vimpersko

Spolek Vimpersko obdržel Cenu za odvahu od Nadačního fondu boje proti korupci
Vztah si člověk nebuduje jen k druhým, ale i k sobě samému. A to neplatí jen o jednotlivcích, ale i o skupinách, ve kterých se lidé sdružují.
Pro spolek Vimpersko se v posledních dvou týdnech udály dvě zásadní věci. Dostali jsme Cenu za odvahu od Nadačního fondu proti korupci a město Vimperk zveřejnilo své plány, jak by v budoucích letech mohlo být rozvíjeno údolí na Vodníku.
Od roku 2015 vystupují naši členové proti tomu, aby byli někteří vimperští politici a zároveň podnikatelé zvýhodňováni na úkor své konkurence nebo zájmů nás všech. V roce 2016 jsme udělali na tehdejší poměry ve Vimperku nevídanou věc. Uspořádali jsme veřejnou debatu o Vodníku ve chvíli, kdy měly zůstat plány na jeho rozvoj utajeny a dali jsme jasně, veřejně a velmi nahlas najevo svůj nesouhlas s nimi.

Součástí pouliční slavnosti Zažít Vimperk jinak byla již tradičně i soutěž O nejlepší vimperskou buchtu.
Jako v minulých ročnících tak i letos jste jejími nejvýraznějšími účastníky právě vy sami. Soutěž již přesahuje hranice Vimperka, dvě z ocenění směřují do Buku a do Šumavských Hoštic.
Celkem bylo do soutěže přihlášeno 11 buchet a vlastně šlo spíše o cukrářské výrobky než o klasické buchty nebo koláče.
První cenu – poukázku na košili v hodnotě 2 000 Kč od VAVI  převzala již podruhé Iveta Pavlíková, která soutěžila pod č. 9 s řezem Krtkův sen. Iveta Pavlíková obhájila své prvenství z minulého roku. Věděli jsme, že se o to pokusí, a tak jsme připravili zvláštní cenu. Tou byl gravírovaný skleněný tác na koláče nebo řezy s logem Vimperská buchta. Paní Pavlíková opakovaně zvítězila s Krtkovým snem, který upekla na radu svého syna. Její dort dostal celkem 66 hlasů.
Na druhém místě převzala cenu od Pražírny kávy a kavárny Hrunek na Náměstí ve Vimperku Jana Peková z Buku, která soutěžila s Laskonkovými řezy. Těm jste hodili celkem 56 žetonů. Třetí místo a poukázku do Kavárny ve Skále s obsadila s Andělskými řezy Petra Půbalová ze Šumavských Hoštic s 54 hlasy.

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334