Rádi bychom vás pozvali na Diskotéku pro Kapličku, na které si zároveň připomeneme Štěpána Smutného. Mnozí z nás Štěpána znali z různých hudebních akcí. Bavil celé generace Vimperáků a zaslouží si, abychom na něj nezapomněli. Celé roky byl naším diskžokejem v hotelu Zlatá hvězda a právě tady si ho i připomeneme.

Diskotéka se bude konat v pátek, 27. 3. 2020 od 20.00. DJ bude Ivan Müller. Bude hrát přímo ze Štěpánových desek a bez jakéhokoli nároku na honorář. Diskotéka bude, jak už bylo řečeno, v sále hotelu Zlatá hvězda a i jeho majitelé nám půjčili sál zdarma. Jim všem patří velký dík.

Pomoci můžeme všichni. Dobrovolné vstupné a výtěžek z velké tomboly budou použity na opravy Kapličky na Brantlově dvoře. V současné době máme na její opravu k dispozici 537 825 Kč. Na její rekonstrukci jsme už vynaložili 450 000 Kč. Na celkové dokončení budeme potřebovat ještě 125 000 Kč. Jen díky vám všem, kteří jste přispěli do sbírek na její záchranu, máme jistotu, že tento poslední díl peněz s vaší pomocí získáme a Kapličku ještě letos opravíme.  

Součástí Diskotéky pro Kapličku bude i bohatá tombola, kdy skutečně každý lístek vyhrává.

Srdečně Vás všechny zveme v pátek 27. března 2020 ve 20:00 hodin do Zlaté Hvězdy, abychom společně zavzpomínali na Štěpána a přispěli na obnovu Kapličky na Brantlově dvoře.

Spolek Vimpersko

Kaplička před rekonstrukcí, jaro 2017.

Kaplička v polovině oprav, které ji čekají. Léto 2019.

 

 

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334