V sobotu 12. září 2021 náš spolek Vimpersko uspořádal slavnostní vysvěcení Kapličky na Brantlově dvoře a po něm jsme ji předali obyvatelům Vimperka a okolí.

 Kapličku vysvětlil vimperský farář Jaromír Stehlík. Hudební doprovod obstarali Ani Vardanyan (zpěv) a Jan Tláskal (klavír). Na místě byly vystaveny obrázky a keramika Kapličky, které vytvořily děti z vimperské ZUŠ. Pozvánku a plakát na toto odpoledne vytvořil Ivan Strašil. Okolí Kapličky na slavnostní den upravili Míglovi. Přijela i čestná návštěva – zástupci spolku Vimperských rodáků z Německa, Wilfried a Ilse Stadlbauerovi a manželé Fuchsovi.

Pan Fuchs dokonce napsal vzpomínku na své dětství na Brantlově dvoře, kde žil s rodiči před svým vysídlením z Vimperka. Jeho text na místě přečetl Roman Hajník. Děkujeme jim i všem, kdo jste na vysvěcení Kapličky přišli.

V roce 2018 jsme si Kapličku od města pronajali po té, co Město zvažovalo její demolici a náhradu za pamětní kámen. Tehdy stála Kaplička na pokraji zřícení a odborníci jí připisovali maximálně 2 roky života. Upořádali jsme veřejnou sbírku na její opravu a díky vašim darům a další podpoře několika institucí, se nám podařilo shromáždit dostatečné množství financí na její rekonstrukci. Na konci textu najdete fotky, jak Kaplička vypadala, když jsme se jí ujali, jak probíhala její rekonstrukce, vysvěcení zvonu a jak vypadá dnes.

Celkové náklady na opravu Kapličky dosáhly výše 1 014 088 Kč.

Za úspěchem naší sbírky stojí celá řada jednotlivců, organizací i firem, kteří do ní přispěli. Celý seznam dárců najdete na konci tohoto článku. Velice vám všem děkujeme.
Našimi největšími podporovateli jsou Česko-německý fond budoucnosti, Město Vimperk, Nadace Občasnkého fóra, firmy i jednotlivci Starnet, Stten a Jan Šťastný, paní Jaroslava, VAVI a rodina Vávrových.

Poděkování patří nejenom jim, ale i zástupcům médií, kteří dění kolem Kapličky sledovali a psali o něm. Jde o PrachatickoNEWS, vimperk.eu, vimperskou kabelovou televizi Epigon a fotografy Stanislava Hubáčka a Milana Peška. Nemalý dík náleží i zhotovitelské firmě TV Invest Jaroslava Pretla, která poskytla na opravu Kapličky slevu více než 50 tisíc korun a celou ji velmi dobře provedla. Stálou podporu nám poskytoval projektant opravy Kapličky Pavel Vyskočil a zástupkyně vedoucího Odboru investic a údržby z vimperského MěÚ Alena Szabová. Veškerý mobiliář v Kapličce vyrobil Martin Fišer. Původní majitel kapličky, rodina Staňkova, věnovala městu pozemek kolem Kapličky, aby tam mohl vzniknout okapový chodníček a místo na oplocení. Také jim všem bychom chtěli upřímně poděkovat. 

Vyvrcholením naší snahy o záchranu Kapličky bylo její vysvěcení a předání klíče prostřednictvím prostřednictvím Mirky Fridrichové Kunešové zástupkyni města Vimperk, Martině Navrátilové. Za připomenutí stojí, že Mirka přišla s nápadem, abychom Kapličku opravili a namalovala do ní oltářní obraz Panny Marie Pomocné. Martina Navrátilová zastupuje Státní fond památkové péče Města Vimperk a Kaplička bude tedy od nynějška obrazně řečeno v její péči.

Se všemi, kdo ve chvíli svěcení kolem Kapličky stáli, jsme se rozloučili s tím, že si přejeme, aby se stala součástí životů lidí z Vimperka a jejich okolí. Jedině tak může znovu opravdu žít.

Děkujeme všem, kdo k tomu přispěli, přispívají a přispívat budou.

My všichni ze spolku Vimpersko

Celou galerii fotografií ze svěcení Kaple Panny Marie Pomocné na Brantlově dvoře naleznete zde.

 

Dárci pro Kapličku


Česko-německý fond budoucnosti – 350 000 Kč
Město Vimperk – 300 000 Kč
Nadace Občanského fóra – 55 000 Kč
Spolek vimperských rodáků (Heimatsammlung Stadt Winterberg) – 50 193,80 Kč

Martina Bělíková – 1 200 Kč
Zdeňka Křížová – 200 Kč
Věra Vávra –12 500
Pavel Němčák – 100 Kč
Jakub Hubáček – 500 Kč
Daniel Spicar – 1 000 Kč
Všichni přispěvatelé na Pohodové sobotě 2018 – 20 438 Kč
Senior klub Vimperk – 3 000 Kč
Dárce prostřednictvím města Vimperk – 792 Kč
Petr Bednarčík – 300 Kč
VAVI s.r.o – 2 693 Kč
Jitka Blatná – 300 Kč
Město Freyung – 2 511 Kč
Všichni přispěvatelé z Oldies Party ve Zlaté hvězdě – 5 250 Kč
MUDr. Jan Bočan – 500 Kč
Přispěvatelé v Kavárně ve Skále, v Květinářství Evy Hodinové a na Zažít Vimperk jinak – 8 560 Kč
Jitka Švecová – 200 Kč
MUDr. Milan Weingart – 2 000 Kč
Petruška Litvanová – 2 300 Kč
Václav Bohuslav – 4 000 Kč
Michal Valenčík – 2 000 Kč
Radek Bartušek – 1 000 Kč
Návštěvníci Pohodové neděle a zákazníci Jany Kolmanové – 14 036 Kč
Ivana Rajniaková – 300 Kč
Věra a Jiří Vávrovi, VAVI – 10 000 Kč
Český rybářský svaz, MO Vimperk – 1 000 Kč
Vladimír Komrska – 618 Kč
Alois Uhlíř – 1 000 Kč
Herwig Franz Hans Zahorka – 502 Kč
Paní Jaroslava – 10 000 Kč
Bachl, spol. s r.o. – 3 000 Kč
Manželé Krýchovi – 3 000 Kč
Stanislav Vintr – 1 500 Kč
Vlasta Komrsková – 5 000 Kč
Jan Jirák – 1 000 Kč
Miroslav Rys – 500 Kč
Přispěvatelé v květinářství Evy Hodinové, v trafice Camélie, zaměstnanci firmy VAVI, štamgasti na Koreji, vimperská katolická obec, návštěvníci a návštěvnice Fitness Move to Live – 10 348 Kč
Starnet, s.r.o. – 10 000 Kč
Jiří Urban – 1 000 Kč
Hana Urbanová – 1 000 Kč
BUSEM (ČSAD Autobusy České Budějovice) – 7 000 Kč
STTEN s.r.o. – 5 000 Kč
Jan Šťastný – 5 000 Kč
Thomas Higl – 2 511 Kč
Návštěvníci restaurace a hotelu Terasa (4 815 Kč) a návštěvníci Stezky odvahy (4 058 Kč), Mirka Dutková (1000 Kč) a Donka Simjanovska (500 Kč) – 10 373 Kč
Manželé Marouskovi – 1 000 Kč
Josef Hodina – 500 Kč
Václav Kříž – 200 Kč
Přispěvatelé na Zažít Vimperk jinak – 5 429 Kč
Miroslav Důra – 600 Kč
Jana a Jan Míglovi – 2 000 Kč
Vladimír Zelenka – 500 Kč
Michala Komrsková – 1 000 Kč
Květa Francková – 2 000 Kč
Návštěvníci restaurace a hotelu Terasa (4 956 Kč) a trafika Camélie (2 327 Kč), pan Wurm 1 000 Kč, MěKS (4 533 Kč) – 12 816 Kč
Vladimíra Fridrichová Kunešová – 5 000 Kč
David Frnka – 200 Kč
Manželé Fuchsovi – 3 000 Kč
Paní Hanžlová – 300 Kč
Iveta Lahovcová – 500 Kč
Pokladničky v MěKS Vimperk, Hotelu Terasa, Informačním středisku – 4 800 Kč
Bohumil Cais s rodinou – 5 000 Kč
Marie Štráchalová – 2 000 Kč

Kaplička v létě 2018

 

Kaplička na podzim roku 2019 po 1. fázi rekonstrukce a v září 2020 po 2. fázi rekonstrukce před umístěním zvonu.

 

Svěcení opravené kaličky osazené zvonem, září 2021.

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334