Že nevíte, o co jde? Čtěte dál.

Máme nový web a v něm sekci komentáře. Zařadili jsme sem některé starší texty, ale zdálo se nám, že to nestačí a potřebujeme alespoň jeden nový příspěvek. Shodou okolností se jedno téma nabízí docela samo. Jmenuje se ViabilityNet. Co to vlastně je?

Někdy během pozdního jara jsem zjistila, že Nadace Via vyhlásila druhé kolo výběrového řízení ViabilityNet 3.0. Jedná se o roční vzdělávací program, který se týká komunitní práce a komunitního plánování. Je určen lidem z Evropy, kteří jsou aktivní ve svých městech a obcích. Jeho cílem je ukázat nám, jak můžeme efektivně a prospěšně proměňovat místa, ve kterých žijeme. Do programu se přihlásilo 46 uchazečů a vybráno nás bylo 14.

ViabilityNet 3.0 vytváří prostor, abychom se spolu vzdělávali, jeden druhého ovlivňovali a vzájemně se konfrontovali. Ideální je, když pomůžeme jeden druhému k lidskému a do určité míry i profesnímu růstu. Jak to probíhá?

Během roku nás čekají čtyři setkání plná teorie a jejího testování. Máme za sebou první týden, který proběhl v srpnu. Jako odborník - školitel tentokrát dorazila Karolína Miková ze slovenského PDSC. Má letité zkušenosti se zapojováním obyvatel do vytváření dlouhodobých plánů rozvoje měst a obcí a ve vytváření a udržování dialogu mezi jejich představiteli a lidmi, co v nich žijí.

Co se naučíme, budeme zároveň uvádět do života. Každý z nás se hlásil s nějakou lokální iniciativou, kterou by chtěl ve svém městě rozběhnout. Na začátek zmíním Petra z Moldávie a Martinu ze Sofie. On a jeho organizace usilují o zabránění sesuvům půdy. Chtějí vysadit milión stromů. Martina chce se svou organizací oživit židovskou čtvrť v Sofii, ve které její rodina bydlí už celé tři generace.

Každý z nás dostal osobní grant ve výši asi 70.000 Kč (2.000 Euro), aby mohl svou vizi uskutečnit. I já jsem měla svůj nápad, ale během prvního týdne konzultací a oponentur byl lidmi, kteří nás školili, rozebrán na malé části a navržen k úplnému přepracování. Takže je vlastně stále ve stavu zrodu. K představení bude tak od poloviny listopadu. (Jasně, že o něm budu psát, ale teď ještě ne. ;) )

S Vimperskem jsme vpadli do místního dění, protože jsme spolu s velkou částí z vás chtěli, aby nebylo biatlonovým areálem zničeno údolí na Vodníku. Ale to není samo o sobě dost. Je třeba začít přicházet s konkrétními návrhy, co a jak v našem městě dělat. Uvědomujeme si ale, že nestačí představit nějaký projekt a začít ho prosazovat.

Chceme, aby naše činnost přinášela prospěch co nejširšímu počtu lidí. Chceme s nimi mluvit o jejich představách a přáních. A chceme, abychom byli my všichni do plánování a realizace čehokoli, co se týká našeho života ve městě, zapojeni co nejvíc. To nejsou lehké cíle. Přesto věřím, že to půjde.

To, co se sama naučím, mám za úkol předávat dál. I proto je nutné, aby jel na poslední setkání ViabilityNetu ještě jeden člen Vimperska se mnou. A tak budu o dlouhých zimních večerech přemýšlet, jak spolu s vámi převést z teorie do skutečnosti, co se naučím. A Milan Dutka bude zase po večerech oživovat svou roky nepoužívanou angličtinu, aby si z květnového setkání ViabilityNet odvezl co nejvíc. ;) Všechna naše setkání a komunikace v rámci tohoto programu totiž probíhají v angličtině.

O všem podstatném, co poznáváme a co bychom rádi přenesli do našeho vimperského světa, budeme psát. Doufám, že se najde pár z vás, kteří budou naše zprávy s potěšením číst.

Přeji vám příjemný podzim

Věra Vávra

Informace k textu: ViabilityNet 3.0

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334