Nejdůležitější akční plán, který Vimperk potřebuje, se jmenuje jednoduše: Lidnatější a úspěšný Vimperk. Toto je bod, kterým se chce Vimpersko zabývat a pro který budeme hledat a navrhovat řešení.

Milan Dutka, Věra, Věra a Jirka – tři Vávrovi, Standa Hubáček, Šárka Janásková a Vlasta Komrsková. Doteď jsme byli v této sestavě spojováni hlavně s „bojem“ proti biatlonu. To sedí. S projektem v tomto rozsahu nesouhlasíme a všichni se na těchto stránkách můžete dočíst proč. Ale je třeba jít dál. Je férové, abychom jasně pojmenovali, proč jsme se dali dohromady a co vlastně chceme pro Vimpersko, po kterém se jmenujeme, dělat.

Ve městě stále ubývá lidí. O tom se můžete dočíst na stránkách 13-17 ve Strategickém plánu našeho města (http://bit.ly/2ocOMfJ) nebo na ČSÚ. Každá soukromá výrobna, továrna, hotel nebo restaurace se v důsledku toho potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Školky mají volnou kapacitu v řádu desítek neobsazených míst, základní a střední školy by mohli mít o stovky žáků a studentů více. Tím, že Vimperku ubývají obyvatelé, se tu nebude dařit žádnému byznysu, úřady budou personálně chudé a školy budou dál postrádat žáky.

Lidé a jejich nedostatek jsou prvním a hlavním problémem Vimperka.

Průměrný věk Vimperáků je 41,2 let a každým rokem roste. V roce 2005 byl náš průměrný věk 38,5 roku. V roce 2014 to bylo již zmíněných 41,2 let. Město stárne, vylidňuje se a nevyhnutelně tedy vymírá. Od roku 2005 počet obyvatel stabilně ubývá. Méně se nás rodí. Přibývá lidí, kteří se z Vimpera stěhují pryč. Těch, co odcházejí, je více než lidí, kteří se do našeho města stěhují. Při všech záporech je dobré, že ve Vimperku je nejvíc třicátníků a čtyřicátníků. Jsme na vrcholu svého života, máme dost sil a zkušeností, abychom problém stárnoucího Vimperka v nadcházejících 15-20 letech zvládli. Jsme přesvědčeni, že když si my, Vimperáci, dobře určíme své cíle, můžeme toho spolu dosáhnout.

Alarmující zprávě o nedostatku lidí musíme věnovat pozornost všichni. Každé politické uskupení, každý příslušný výbor nebo komise, a především vedení města by se měly vážně zabývat otázkou, jak tento trend zvrátit. Zeptejme se sami sebe na rovinu: Pro koho a proč město rozvíjíme? Opravené chodníky, nový bazén a sportovní areály jsou důležité. Ale musíme být schopni pro ně zajistit město plné lidí, kteří je budou využívat.

Jde totiž o to, že když tento trend nezvrátíme, město bude celkově upadat. Důvodů je mnoho: Méně lidí bude odvádět daně a město tak bude chudnout. Výrazně se změní poměr mladších a starších obyvatel. Jak budeme stárnout, bude pro vimperské podniky stále težší nacházet nové zaměstnance, otevírat nové firmy a ty stávající rozšiřovat. Jak bude ubývat pracovních příležitostí, bude tu zůstávat stále méně mladých lidí, protože nebudou moci nalézt uplatnění. Školy a školy pak budou mít méně dětí. Dostáváme a dostaneme se do začarovaného kruhu, ze kterého nepůjde uniknout. Podle zmíněného trendu bude za dalších 10 let průměrnému Vimperákovi hodně přes 40. Když se tomuto problému nepostavíme, za dalších 10 let už nebudeme muset uvažovat o tom, jestli udržíme gymnázium, ale budeme se spíš ptát, co s další prázdnou budovou bývalého gymnázia.

Nejdůležitější akční plán, který Vimperk potřebuje, se proto jmenuje jednoduše:
Lidnatější a úspěšný Vimperk. Toto je bod, kterým se chce Vimpersko zabývat a pro který budeme spolu s vámi hledat a navrhovat řešení.

A teď tedy zásadní otázka, která na Vimpersko z různých stran směřuje. Jako co to budeme dělat? Dosud jsme fungovali jako neformální občanská skupina, ale to se mění. Od 1. 4. 2017 jsme zapsaným spolkem. (http://bit.ly/2oGt6bn). Jeho členy jsou Milan Dutka, Standa Hubáček, Věra a Jirka Vávrovi a od června také Mirka Fridrichová Kunešová. Věra Vávrová, Šárka Janásková a Vlasta Komrsková mají ke spolku blízko, názorově s ním souzní, ale nejsou jeho členkami.

Sami sebe se ptáme: Budeme nadstranická skupina lidí, kteří chtějí být aktivní a ostatním užiteční a budeme každý podle svého uvážení kandidovat nebo nekadidovat v komunálních volbách? I když budou někteří z nás kandidovat a jiní ne, budeme dál pracovat jako Vimpersko spolu. Nebo budeme všichni dohromady jedno politické uskupení ucházející se o pozice v zastupitelstvu města?

V tuto chvíli vidíme tyto dvě varianty jako otevřené cesty, ze kterých si musíme každý za sebe jednu vybrat. 

První možnost je, že budeme jako spolek pracovat na myšlence co nejlepšího Vimperska. Budeme pracovat jako nadstranický spolek lidí a naši členové se budou či nebudou ucházet o hlasy voličů v komunálních volbách podle svého uvážení a za stranu či uskupení, které si sami zvolí.

Vytvoříme společný ideální plán pro Vimperk a okolní obce s jasným cílem: Lidnatější a úspěšný Vimperk. Témata tohoto plánu budeme potom šířit napříč vimperskou veřejností a vimperským politickým spektrem. Zkrátka budeme hledat spojence pro jednotlivé body našeho ideálního plánu nezávisle na jejich politické příslušnosti a budeme se snažit je spolu s nimi prosazovat.

Úskalím této možnosti je, že nad plánem, který vytvoříme, nebudeme mít přímou kontrolu. Kritici budou navíc tvrdit, že za něj neneseme přímou odpovědnost. Už teď se ale můžeme ptát: Proč myslíte, že jsme vznikli? Dělali bychom něco z toho, čemu se věnujeme, kdybychom už teď necítili za Vimperk a jeho okolí odpovědnost?

Plán číslo dvě: Vytvoříme svůj ideální plán za lidnatější a úspěšný Vimperk a budeme ho prosazovat jako ucelené politické uskupení. Je nám jasné, že v tomto případě budeme kritizováni, že nám jde pouze o moc, že si chceme skrz naši činnost vyřizovat osobní účty a že už teď vedeme předvolební kampaň atp. atd…. Kritizováni jsme a budeme stejně tak i tak. Nesmyslná a neobjektivní kritika není něčím, co by nás mohlo zastavit nebo překvapit. ;-)

Jednu z těchto variant vybereme. Chceme vlastní prací přispět ke zlepšení a zpříjemnění žití v našem městě a okolních osadách. Nakonec zvolíme možnost, o které budeme přesvědčeni, že je  pro naplnění našeho cíle lepší a přínosnější. Pro současnost současnost tak platí:

·     Vimpersko už nadále není neformální občanská skupina, ale řádně zapsaný spolek. Naše práce se týká a bude týkat veřejného prostoru ve Vimperku a v okolních obcích. Chceme aktivně přispět k tomu, aby se naše město rozvíjelo a bylo úspěšné ve prospěch nás všech.

·      Jsme přesvědčeni o tom, že cesta k úspěšnému rozvoji Vimperka vede především přes chytrou a dlouhodobou koncepci, která bude do města přivádět nové lidi a firmy. Jejím cílem musí být také udržet tu mladé absolventy všech našich škol nebo je motivovat, aby se sem vrátili. Stejně tak je pro Vimperk zásadní získat nové a úspěšné lidi z jiných měst!

·      Cesta k rozvoji Vimperka nevede hlavně přes utápění peněz v dalších a dalších projektech, ale přes dlouhodobý plán s cílem, aby naše město nestárlo, nevysidlovalo se a neumíralo. Potřebujeme, aby Vimperk žil, rozrůstal se a byl bohatší na lidi i finance. Všechny projekty by měly směřovat k tomuto cíli, jinak jejich výsledky nebudou mít komu sloužit.

Věříme, že dokážeme najít cestu, která povede přímo k naplnění těchto cílů. Věříme, že pro tuto cestu nadchneme i ostatní aktivní mladé i starší, zkušené a úspěšné obyvatele Vimperska, kteří se k nám přidají. Lidnatější a úspěšný Vimperk, ve kterém budeme společně spokojeně žít, chceme totiž všichni. 

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334