Výjimečný Vimperk: Poskytovatelům internetu platíme všichni. Někteří z nich ale městu za antény na městských domech neplatí nic.

Nepovolená a 3 roky zamlčovaná černá stavba, internet na základních školách za necelé 4 tis. měsíčně, i když mohl být zdarma, antény na majetku města za nulový pronájem, potlačování konkurence v oblasti poskytování internetu na vimperském sídlišti a v důsledku toho i užší výběr připojení k internetu pro jeho obyvatele. A zastupitelé i radní o všem vědí a od března, kdy se o celé věci bouřlivě debatuje, s tím nic neudělali. To jsou části příběhu o vimperském poskytovateli internetu, firmě IT Profi, který už dlouho přetřásáme, ale ke všem informacím se ještě nikdo nedostal. Tak si je dejme dohromady.

Rozhodnutí, smlouvy a hlasování v radě i zastupitestvu ohledně antén IT Profi
Od roku 2007 přijímá rada města usnesení a jimi schvaluje nájemní smlouvy s firmou IT Profi. První z nich bylo přijato 15. 1. 2007. Usnesením č. 59 povoluje rada města IT Profi pronájem domovní stanice o⁠ rozloze 4,14 m v ul. Mírová, č.p. 458, za cenu 1m² /155 Kč. Umístění antény 1000 Kč – v rozhodnutí RM není definováno, zda jde o roční nájem nebo jednorázový poplatek. O několik měsíců později, 28. 5. 2007 je IT Profi usnesením č. 580 pronajato komínové těleso v areálu U Sloupů, roční nájem na telekomunikační zařízení, které na něm bude umístěno je stanoven na 10.000 Kč. Pozoruhodné rozhodnutí rady přichází 9. 6. 2008 pod číslem 577. Rada souhlasí s umístěním zařízení na bytových domech ve vlastnictví města, bez uvedení počtu domů a ceny za nájem – uvedeno pouze pověření Městské správy domů sjednáním podmínek dle předloženého návrhu smlouvy. Ten není v usnesení rady nijak specifikován. Teprve letos vyšlo najevo, že se jedná o možnost umístit zařízení na 58 objektů bytových domů v majetku města za nájem 0 kč. Tato smlouva nebyla od doby uzavření až dosud upravena a trvá. Teprve letos si nechalo vedení města zjistit, kolik zařízení je skutečně na těchto domech umístěno. Dosud se o to nikdo nezajímal.
Rozdíly v podnikání IT Pofi a její konkurence: před kauzou a nyní 
Rada města rozhoduje 16. 5. 2011 usnesením č. 424, že společnost Starnet umístí zařízení k poskytování internetu na domy v ulici Karla Weisse (5 domů č.p. 393, 394, 396, 397, 398) za 15.000 Kč za rok. Na základě této smlouvy je možné využít poskytnutí internetu do škol a školek zdarma. O kolik peněz město přišlo, kdyby IT Profi platilo za umístění svých zařízení na bytových domech města stejné částky jako Starnet? Nikdo z představitelů města to dosud nespočítal.
Podle závěrů kontrolního výboru přitom IT Profi poskytuje internet do 2 základních škol. ZŠ TGM hradila v době od 1. 9. 2005 do 1. 11. 2007 za internet 1.600 Kč měsíčně. Od listopadu 2007 se tato platba zvýšila na 1.900 Kč měsíčně. ZŠ Smetanova platila měsíčně za stejnou službu 3.700 Kč do 1. 6. 2013. Od tohoto data platila Smetanka 1.900 Kč měsíčně. Od 1. 7. 2016 po tom, co jsme spolu se Šárkou Janáskovou začali na tento problém upozorňovat, uzavřela IT Profi s oběma školami nové smlouvy a školy neplatí za přístup k síti nic. Celkem město uhradilo za internet na dvou základních školách v letech 2011 - 2016 zbytečně 265.600 Kč. 
Vimperku má pro poskytovatele internetu směrnici. Zvláštní je, že platí jen pro někoho.
15. 9. 2011 vstupuje v platnost směrnice Pravidla pro umístění zařízení pro poskytování internetového připojení na objektech ve vlastnictví města Vimperk a to odsouhlasením rady č. 785 z 5. 9. 2011. Ta určuje, že platí pouze pro nové smlouvy s poskytovateli internetu od tohoto data dál. Ceny, které stanovuje, jsou 5.000 Kč za rok za zařízení pro příjem signálu. Zařízení, které signál vysílá a jehož velikost nezabere více než 1 m² plochy, je nájem 15.000 Kč za rok. Každý další metr zabrané plochy stojí ročně 15.000 Kč. Tuto směrnici vypracovala a předložila Městská správa domů a bytů v září 2011. Je shoda okolností, že Ing. Cais zasedá v dozorčí radě Městské správy domů a bytů 15. 4. 2011? Další podivuhodná skutečnost je, že tato směrnice, která je z principu věřejná, není k nalezení nikde na internetu nebo na webu města. A hlavně: tato směrnice staví vedle sebe podnikatele, kteří mají za nájem zařízení na bytových domech města platit tyto částky vedle těch, kteří neplatí nic. To rozhodně nejsou rovné podmínky pro podnikání a přesto nebylo zastupitelstvo schopné od března se situací něco udělat.
Radní a zastupitelé, kteří problém neřeší, nejsou dobrými hospodáři. Vzniká kvůli nim městu škoda?
Radní a zastupitelé - respektive nadpoloviční většina z nich - soustavně odmítají problém s různou výší nájemného za zařízení na poskytování internetu řešit. Jednoznačně se tak nechovají jako dobrý hospodář. Město kvůli nim ztrácí peníze z pronájmu v řádu minimálně desítek tisíc korun ročně. Kdyby kdokoli prokázal, že městu vzniká škoda, byli by za to všichni z nich odpovědni před zákonem. Nemohou se totiž vymlouvat, že žili v dobré víře, že tomu tak není a celou situaci neznali. Od jara mají na stole materiál, který jasně dokládá, že za antény vysílající a přijímající internetový signál umístěné na majetku města lze od jednoho nájemnce inkasovat částky převyšující desítky tisíc korun ročně. Zároveň je také patrné, že se společnostmi jako je Česká telekomunikační nebo T-Mobile, představitelé města pravidelně jednají a nájem jim po několika letech upravují tak, že ho zvyšují. Tyto společnosti platí za svá zařízení umístěná na domech v majetku města dokonce stovky tisíc ročně. Neplatí tedy obecné tvrzení, že smlouvy se nemění a ceny za nájem antén se nezvedají. Opět platí jen jedno: jak kdy a jak komu.
Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334