Zastupitelé a radní by měli přijmout etický kodex, který upraví jejich rozhodování při jednáních ve městě. Stejně tak potřebujeme ve Vimperku nový jednací řád rady a zastupitelstva.

Po jednáních s hnutím Oživení jsme došli k závěru, že jediný způsob, jak se vyrovnat s časy nepohody a s časy předvolebními, je mít dobrý etický kodex radního a zastupitele. Stejně tak je důležitý i jednací řád rady i zastupitelstva. Oba dokumenty v současné době vypracováváme a zastupitelstvu je navrhneme ke schválení. Ještě před tím je zde zveřejníme.

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334