Studie, jak bude Vodník s biatlonem vypadat, je tady.

Možnost zveřejnění této studie a materiálů, které byly poskytnuty jednotlivým zastupitelům a jsou použity na tomto webu, jsme diskutovali s právníkem Oživení, o.s., Markem Zelenkou. Materiály, které se dostanou zastupitelům do rukou coby podkladové materiály k zasedání zastupitelstva, jsou podle dosavadního právního výkladu zveřejnitelné, pokud neobsahují např. osobní údaje, resp. obchodní tajemství. V materiálech, které zveřejňujeme, jsme informace tohoto typu nezaznamenali. Není, podle našeho názoru, nejmenších pochyb o tom, že my - obyvatelé Vimperka - máme plné právo být s nimi seznámeni, zveřejňovat je a šířit je dál. Jestli by o tom měli zastupitelé nebo radní jakékoli pochybnosti, rádi o tom s nimi budeme debatovat.

Zde je pdf, které si můžete prohlédnout rovnou. Jestli se vám nezobrazuje, použijte link nad ním: 

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334