Tedy jestli jsou ve Vimperku politici, kteří se chtějí řídit hlasem Vimperáků ;)

 1038 – to je počet podpisů pod peticí, která zněla:

VODNÍK VŠEM

Nesouhlasíme s projektem sportovně-rekreačního areálu na Vodníku, který výrazně zasahuje do údolí Křesánovského potoka podle ověřovací studie z prosince 2015 tak, jak je zpracována. Žádáme o nalezení variantního řešení biatlonového areálu, které bude více respektovat původní přírodní ráz údolí.  

Více než tisíc občanů vyjádřilo svůj nesouhlas s plánovaným projektem biatlonu na Vodníku a spolu s námi vybízí vedení města a zastupitele, aby hledali jiné řešení.

Na zasedání zastupitelstva jsme se několikrát ptali, jestli je všechno na Vodníku povoleno. Vždycky jsme dostali odpověď, že samozřejmě ano. Tak jsme poslali na Městský úřad dotaz, jestli je nově vybudovaná běžkařská trasa směrem k Drozdímu vrchu povolená. Taky jsme se ptali, jestli je povolený i odběr vody na zasněžování z Křesanovského potoka.

Ptali jsme se na okružní cestu dole v údolí podél potoka. Město nám poslalo stavební povolení na asfaltový okruh okolo kempu. Ptali jsme se na povolení čerpat vodu z Křesanovského potoka. Město nám předložilo povolení na čerpání vody k zasněžování z nádrže Vodník.

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Svornosti 42/2
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334