Areál na Vodníku má před sebou důležité období. Byli jsme radní Šárkou Janáskovou upozorněni, že poslala do Rady města návrh na zadání provedení Zjišťovacího řízení na rozšíření Sportovně-rekreačního areálu Vodník podle Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

O co v jejím návrhu jde? Přeloženo do češtiny, má dojít k posouzení konkrétního návrhu rozšíření sportovního areálu na Vodníku a jeho vliv na životní prostředí bez toho, aby zároveň běžela změna územního plánu. A to je zásadní.

O čem je náš návrh? 

Vimpersko sleduje s následujícím návrhem 3 cíle:

- zachovat přírodní charakter údolí, za který se postavila velká část vimperské veřejnosti.
- zlepšit možnosti pro rekreační a sportovní vyžití všech (aktivně i rekreačně sportujících) obyvatel Vimperka v areálu na Vodníku.
- nedostat město do finančních potíží, kdy by nemělo na uspokojování a rozvoj základní infrastruktury města. Vodník považujeme za nadstavbový projekt, který nesmí zastavit základní rozvoj města.

Proto jsme předložili návrh, který nahlíží areál na Vodníku jako místo pro veřejnost a pro sportovce, které respektuje tamní přírodu a je ekonomicky udržitelné a realizovatelné.

Pro čtení celého návrhu, pokračujte přes tlačítko více.

Od té doby, co Zastupitelstvo města Vimperk zrušilo pořizování změny územního plánu, se zhruba jednou za 4-5 týdnů schází Pracovní skupina pro rozvoj areálu Vodník.

Zasedlo v ní celkem 11 lidí. Skupině předsedá Šárka Janásková. Za Vimpersko jsou v ní Věra Vávra a Milan Dutka, za Ski klub Šumava Karel Hudeček a Pavel Hlava, za Bike klub Jan Jedlička, za Hrabice Bohumil Cais a Radoslav Myslík, za Městské služby Jan Král, za sportovní veřejnost Roman Kübelbeck. Jako zástupce trenérů lyžařů byl do skupiny navržen i Petr Steinbach.

Vimperská sága biatlon pokračuje dalším neúspěchem

V posledním rozhovoru pro Respekt říká Petr Pithart, že politická krize je v politice normální situací. A dál pokračuje: "Jinak je krize fenoménem, který leckdy mnohé vyjasní a není to něco, za co by se mohl někdo vinit. A někdy je taková krize přímo požehnání, protože vyčistí vzduch."

Když bude Změna ÚP č. 1 pořizovaná kvůli biatlonu postupovat dál, přijde pan Horejš o většinu hodnoty svého pozemku. Má z něj být parkoviště právě pro biatlonový areál. Se svolením pana Horejše zveřejňujeme dopis, který zaslal před necelými dvěma týdny zastupitelům.

 Karel Hudeček je bezesporu radním a zastupitelem všech Vimperáků. Jeho povinností je zastupovat zájmy nás všech. Když jemu i ostatním zastupitelům prostřednictvím petice přes tisíc lidí, kteří zde žijí, pracují a odvádějí daně nebo to tu jen mají rádi, sdělí, že nesouhlasí se stávající podobou plánu, co dělat s Vodníkem, musí jim naslouchat již z titulu svých funkcí. Jeho povinností coby zastupitele a radního je prosazovat jejich zájmy, stejně jako zájmy lyžařů a biatlonistů a Ski klubu, který vede.

 Tedy jestli jsou ve Vimperku politici, kteří se chtějí řídit hlasem Vimperáků ;)

 1038 – to je počet podpisů pod peticí, která zněla:

VODNÍK VŠEM

Nesouhlasíme s projektem sportovně-rekreačního areálu na Vodníku, který výrazně zasahuje do údolí Křesánovského potoka podle ověřovací studie z prosince 2015 tak, jak je zpracována. Žádáme o nalezení variantního řešení biatlonového areálu, které bude více respektovat původní přírodní ráz údolí.  

Více než tisíc občanů vyjádřilo svůj nesouhlas s plánovaným projektem biatlonu na Vodníku a spolu s námi vybízí vedení města a zastupitele, aby hledali jiné řešení.

Na zasedání zastupitelstva jsme se několikrát ptali, jestli je všechno na Vodníku povoleno. Vždycky jsme dostali odpověď, že samozřejmě ano. Tak jsme poslali na Městský úřad dotaz, jestli je nově vybudovaná běžkařská trasa směrem k Drozdímu vrchu povolená. Taky jsme se ptali, jestli je povolený i odběr vody na zasněžování z Křesanovského potoka.

Ptali jsme se na okružní cestu dole v údolí podél potoka. Město nám poslalo stavební povolení na asfaltový okruh okolo kempu. Ptali jsme se na povolení čerpat vodu z Křesanovského potoka. Město nám předložilo povolení na čerpání vody k zasněžování z nádrže Vodník.

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334