Na posledním zastupitelstvu se mimo jiné probíral pronájem chatek na Vodníku. Ponechám stranou, že podle mého názoru by Město mělo mít jasně zpracovanou vizi celého areálu a až potom hledat provozovatele a investory. Místo toho se vydalo cestou volné soutěže, bez přesnějších specifikací a představ zřejmě v očekávání ušetření peněz za vlastní architektonické zpracování.

Dalším zarážejícím aspektem je fakt, že asi zatím nejdelší a nejvýraznější diskuse nového vedení probíhá kvůli podobě chatek na Vodníku, jako bychom neměli v době pandemie jiné důležitější problémy, např. uvolnění pozemků k výstavbě a zabránění dalšího odchodu zájemců o bydlení do jiných měst. Nu což, je to v jeho moci a názor na priority města může být různý.

Na zastupitelstvu tedy probíhala zajímavá prezentace zájemců o podnikání v této lokalitě. Na zpracování celkem složité a hlavně dlouhodobé investice – 35 let, neměli uchazeči kromě pana Paštiky mnoho času. Přesto se stateční odvážlivci našli. Abych uvedla přesně, stávající nájemce, pan Paštika, sice zdůrazňoval, že před minulým zastupitelstvem nic připraveno neměl, ale vzhledem k tomu, že sám tuto diskuzi o nových chatkách vyvolal, určitou představu člověk jeho podnikatelských kvalit určitě měl (tím pádem i výrazný náskok před jinými uchazeči). A nebo si myslel, že mu to jednoduše spadne do klína a tak si nic připravovat vlastně nemusí.

Výzva od Města k potenciálním uchazečům byla dosti nekonkrétní a nespecifikovaná, proto bylo vtipné sledovat dotazy a výtky jednotlivých zastupitelů směrem k zájemcům především k dokonalosti a přesné konkretizaci jejich projektů.

Tato výrazná změna Vodníku by určitě zasluhovala delší klidnou diskusi a hlavně bližší specifikaci představ Města, co všechno si od prostoru slibuje.

Celkem překvapivě se kromě předpokládaných matadorů v tomto oboru, pana Paštiky a pana Kutila, objevil třetí zájemce, firma Casearo s.r.o. Realizátorem projektu by však byla nově založená společnost

“Vimperk 2.0“ se sídlem ve Vimperku. Jsou to mladí Vimperáci, se zkušenostmi podnikání ze zahraničí. Bylo příjemné sledovat, že jako jediní se na Vodník naprosto přirozeně a nezaujatě dívají v celkovém kontextu tohoto prostoru, splňují všechno, o co se snažilo minulé i současné vedení, chtěli by rozvíjet tento areál nejen pro sportovce, ale i obyčejné Vimperáky a s ohledem na kvalitu tamní přírody. Nastudovali si historii faktických diskusí o tomto místě, což svědčí o jejich upřímném a vážném zájmu o rozvoj této lokality. Mají na zřeteli, že tento prostor lze využít nejen ke sportu, ale i k rekreaci.

Předpokládají otevřenou komunikaci nejen s Městem, ale se všemi zájmovými skupinami zde působícími. Vyjádřili chuť budovat a podílet se na správě celého horního areálu – což zapadá do konceptu deklarovaného rozvoje současným vedením Města.

Nemohu si pomoci, ale vnímám jejich nabídku jako závan čerstvého větru do hutných stojatých vod Vodníku.

Vzhledem k časové tísni na vytvoření vize se mi jejich návrh jevil jako zajímavý, smysluplný a přehledně zpracovaný.

Bude zajímavé sledovat, jestli nový mladý tým bude mít šanci regulérně bojovat o svou příležitost, nebo už má hra dávno určeného vítěze.

Všechny návrhy mají svou kvalitu, ať už chatky severského typu, roubenky, nebo přízemní domky. Z mého pohledu ale jen jeden návrh vidí lokalitu jako celek, ne jen množství lůžek možných umístit do jedné chatky a tím zvýšit výnos pro majitele.

Držím palce výběrové komisi i zastupitelům v dalším rozhodování.

MVDr. Šárka Janásková

Foto: Prachatickonews

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334