Vysoké stavby na Vodníku nedoporučuje SEA, kterou nechalo vypracovat město. Nedoporučuje je žádný z odborníků, na které jsme se obrátili. Negativní stanovisko vydal Krajský úřad i AOPK. Přesto dali zastupitelé možnost stavebníkovi, aby si nechal vypracovat posouzení, které prokáže opak.
Víme jistě, že byl odmítnut minimálně jednou respektovanou kanceláří. Nakonec nechal udělat posudek firmu, která vypracovala posudek na zastavění Zhůří, plavební kanál Odra - Labe - Dunaj prosazovaný mnoho let a naprosto nereálný.
Přesto všechno naši zastupitelé hlasují jako jeden muž pro soukromý záměr a nedokáží vysvětlit, k čemu potřebujeme na Vodníku 13 metrové stavby. 

Ještě jedna vtipná momentka přímo od stolu ze zasedání zastupitelstva. Stavebník předložil posudek na konkrétní záměr, který vůbec neobsahuje dimenze zamýšlené stavby. Stavebník tvrdí, že to je 12,1 metru, autor posudku tvrdí, že jde o 13 metrů. :D

Stanoviska Mgr. Ing. Pravce a společnosti Löw jsou níže. 

Vyjádření společnosti Löw:

Vyjádření Mgr. Ing. Pravce:

 

 

 

 

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334