Územní plán Vimperka má nejrůznější problémy. Jeden z nich je ten, že v navrhované změně územního plánu je poprvé graficky vyznačena ochranná zóna, která zahrnuje zastavěnou část města kolem památkové zóny a také plochy občanské vybavenosti na Vodníku. Zároveň je ale Vodník z této zóny v textové části územního plánu okamžitě výjimán, i když jde o území, které je z mnoha hledisek cenné a za ochranu jednoznačně stojí. 
Děkujeme všem z vás, kteří si tuto skutečnost uvědomují a od pátka do úterka nás 284 podpisy podpořili. Dali jste tak Vimpersku pravomoc, abychom mohli podat námitku proti této změně územního plánu, která se vlastně vůbec Vodníka týkat neměla a přesto se do ní dostal. 


Jestli vás baví technické čtení a chcete do detailu vědět, proč se o území tolik zasazujeme, přečtěte si celý text námitky. Zásadní je hned první stránka. Poněkolikáté říkáme, že nejsme proti stavění na Vodníku a rozvoji areálu. Ale na základě velmi dobrých důvodů chceme, aby byl přírodní charakter údolí zachován. Tento cíl určuje všechny naše aktivity kolem Vodníku. 
Skutečnost, že jsme během 5 dnů (od pátka od úterka) dostali důvěru 284 z vás, dokládá, že tento cíl rozhodně nemáme sami. Děkujeme!

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334