Po nedávném zastavení Návrhu změny č. 1 Územního plánu, která umožňovala povolit výstavbu v údolí Vodníku, tu máme další pokus toto zamítnutí prolomit. A opět k tomu dochází bez diskuze se zastupiteli nebo s veřejností.

Do návrhu Změny č. 2 Územního plánu se nám, pod zdánlivě nevinným bodem “Zákres hranice zóny architektonicky, urbanisticky a kulturně cenných ploch“ přidáním výjimek opět vloudila, neznámo jak, možnost předem nedefinované výstavby na Vodníku. Taková možnost nebyla iniciována vedením města, ani nevzešla z diskuse zastupitelů. V důsledku toho jsou už patrné snahy o prolomení výškových limitů staveb na Vodníku, zatím na 13m (pro ilustraci asi jako malý panelák se střechou).

Kauza výstavby na Vodníku je nekonečný příběh, diskuse by měla probíhat nejen v zastupitelstvu, ale i široké veřejnosti.

Prosím proto všechny, kdo by chtěli pomoci toto nesystematické (nebo možná pro někoho systematické) posuzování cenného údolí Vodníku zastavit, je možné podpisem zplnomocnit spolek Vimpersko, aby o toto území za všechny bojovalo.  

 

Podpisy potřebujeme sebrat do středečního poledne, to znamená do 5. 9. 2018, do 12.00.
Zplnomocnění je možné podepsat ve Veterinární ordinaci Vimperk, Nad stadionem 485 a v Trafice Camelie na Malém náměstí.

 

Náš platný Územní plán má, jak jsme se poučili, mnoho nedostatků.  Jedním z nich je podle Stavebního odboru nedostatečné vymezení intravilánu obce. Na tuto skutečnost jsme byli upozorněni Krajským úřadem. Tvořit hranice tohoto území rychle a horkou jehlou, bez širší diskuze, rovnou s přidáním výjimek, není zrovna šťastné. 

Jde to i jinak.  Územní plán umožňuje obci stanovit samostatné lokality cenných území ať už z hlediska historického, architektonického, urbanistického nebo přírodního. Takové lokality mají pak své vlastní regulativy.  Jasná pravidla zpřehlední majitelům nemovitostí možnosti rozvoje jejich majetku a také zjednoduší práci při rozhodování úředníků.

Budoucí zastupitelstvo by se mělo zamyslet nejen nad plánem rozvoje města, ale i nad formou diskuze o tak důležitém a strategickém dokumentu, jako je Územní plán a jeho změny, protože tento dokument se přímo nebo nepřímo dotýká každého z nás.

MVDr. Šárka Janásková, Věra Vávrová a spolek Vimpersko

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334