Vzhledem k debatě, která proběhla zde necháváme - dosud zhotovenou studii i rozpočet, protože budou v následujících jednáních důležité. Debata ukázala, jak jsou ve Vimperku rozloženy názory na biatlon: Vimperk má před sebou úkoly, kterým se prostě nemůže vyhnout – Májovku, sídliště a bazén. To jsou projekty, které ovlivní život většiny obyvatel Vimperka a z toho důvodu by měly by mít u vedení města jednoznačnou prioritu. Paní starostka uvedla, že s rekonstrukcí Májovky se začne příští rok. Vyjádřila určitou naději, že by se mohlo začít i na sídlišti, ale neposkytla v tomhle směru žádnou jistotu. 
Vimperští lyžaři a biatlonisté jsou v situaci, kdy potřebují vytvořit na Vodníku solidní zázemí pro tréninky, především malých členů Ski klubu a mladých studentů gymnaziální sportovky. Tato jejich potřeba se shodou okolností protíná se zájmem České biatlonové unie vybudovat na jihu Čech biatlonové centrum. Argumentem vedení města je, že z ekonomického hlediska by byla škoda této souhry nevyužít. 
A neméně důležitá je i část spoluobčanů, kteří mají Vodník rádi takový, jaký je teď a přejí si zachování přírodního rázu této části našeho města.

Je nutné tedy nalézt takové řešení, které nezapomene na většinu lidí, vyhoví sportovcům, nebude předražené a bude ve vztahu k přírodě co možná nejpokornější.

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334