Biatlonový areál na Vodníku má skutečně za cíl zakousnout střelnici do stráně a nasypat do něj tolik zeminy, že se o 4 m zvedne. Zásah je to opravdu velký, a tak Krajský úřad rozhodl, že musí být vyhodnocen vliv koncepce projektu na životní prostředí. Zároveň se ukázalo, že zimní sportovci nový areál opravdu chtějí a mají pro to dobré důvody. Berme obojí jako výzvu a zamysleme se na nad celým projektem znova. 
Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334