• Bude stát 30 mil. Kč - investice města: 10 - 15 mil. Kč, dalších 10 - 15 mil. (podle tvrzení předsedy Českého svazu biatlnu, Jiřího Hamzy): Ministerstvo školství a tělovýchovy, Kraj, případně ČBU)
 • Je na něm prováděno vyhodnocení jeho vlivu na životní prostředí (SEA), které může celý projekt zastavit.
 • Roční náklady na provoz - podle názoru radního města, Ing. Karla Hudečka - 1 mil. Kč
 • Údržbu budou zajišťovat Městské služby
 • Náklady na zasněžování na jednu sezónu - opět podle názoru radního města, Ing. Karla Hudečka - 400 tis. Kč
 • Odhadovaná spotřeba vody na zasněžování z Křesánovského potoka, podle našich zjištění 75.000.000 litrů - kvalifikovaný odhad při šíři tratí 6 m a výšce sněhu 0,5 m.
 • Jak velký podíl představuje spoluúčast města na financování? 15 mil. Kč je přibližně 1/2 ročního investičního rozpočtu města Vimperk. 
 • Projekt by neměl zdržet opravu Májovky. Ta by měla proběhnout v letech 2017 - 2018.

Otázky, které s projektem souvisejí:

 • V projektu je počítáno s osvětlením tratí na úrovni 1000 luxů. Co světelný smog a vliv tak silného světla na zvířata v okolních lesích?
 • Zasněžovat se bude z 10 - 12 sněžných tyčí především v noci. Počítá se s jejich provozem po dobu cca 50 dnů v roce. Co hluk ze sněžných tyčí a jeho vliv na Hrabice a obyvatele LDN? A hluk ze střelby z malorážek a z případných koncertů?
 • Jak budeme obhajovat takovou spotřebu vody na zasněžování v obdobích sucha, kdy ji budeme potřebovat na něco jiného? 
 • Zdrží se revitalizace sídliště?
 • Co letní kino? Podle názoru Ing. Hudečka by letní kino byla malá scéna a areál velká scéna na koncerty
 • Pak ale: v rozpočtu není k areálu parkoviště, kolik bude stát jeho dobudování? A kdy dobudujeme i chybějící kanalizaci, WC a podium na letním kině?
Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334