Od té doby, co Zastupitelstvo města Vimperk zrušilo pořizování změny územního plánu, se zhruba jednou za 4-5 týdnů schází Pracovní skupina pro rozvoj areálu Vodník.

Zasedlo v ní celkem 11 lidí. Skupině předsedá Šárka Janásková. Za Vimpersko jsou v ní Věra Vávra a Milan Dutka, za Ski klub Šumava Karel Hudeček a Pavel Hlava, za Bike klub Jan Jedlička, za Hrabice Bohumil Cais a Radoslav Myslík, za Městské služby Jan Král, za sportovní veřejnost Roman Kübelbeck. Jako zástupce trenérů lyžařů byl do skupiny navržen i Petr Steinbach.

Po třech setkáních jsme se dostali do bodu, kdy jsou jasné následující závěry:

  • Představitelé Ski klubu prosazují pro rozvoj areálu variantu, která vychází z maximalistické studie. K ní se vztahuje i nutná změna územního plánu.
  • Vimpersko trvá na skutečnosti, že zastupuje 1.038 lidí, kteří si přejí zachování přírodního charakteru údolí.
  • Sporným bodem zůstává pro zástupce Vimperska stejně jako Hrabic umístění střelnice do údolí a otázka změny územního plánu.
  • Dále se bez jasného závěru diskutuje o protažení asfaltové dráhy do údolí.
  • Vyjasnilo se, že Městské služby jsou ochotny pomoci Ski klubu se zasněžováním na Vodníku. Přesto se nepodařilo stanovit, zda a kdy to začnou provádět.
  • Jan Král předložil návrh na úpravu a využití horní části areálu (dnešní kemp), kde by mohly vzniknout čtyři nové rovné plochy využitelné jako hřiště, například pro malé fotbalisty. Dále by zde mohl podle návrhu Petra Steinbacha vzniknout workout. Místo by pro něj bylo pod horní garáží pro rolbu. V zadní části uvnitř asfaltového okruhu (na okraji u Křížové cesty) by mohl být pumptrack, který Jan Král představil po schůzce s Janem Jedličkou a Josefem Bejčkem. Využívali by ho bikeři a snowboardisté. Návrh byl zpracován, protože v rozpočtu města pro rok 2017 jsou zhruba dva milióny korun, které by mohly být tímto způsobem využity. Na druhé schůzce pracovní skupiny, kde chyběli Pavel Hlava a Karel Hudeček, bylo odsouhlaseno, že tento návrh nijak neomezuje případný další rozvoj areálu v dolní části údolí. Na třetí schůzce pracovní skupiny byl tento návrh Karlem Hudečekem odmítnut z důvodu, že dokud není vyjasněná celková koncepce rozvoje areálu, nemá smysl do něho investovat jen proto, že jsou v rozpočtu vyhrazeny nějaké prostředky.
  • Ke všeobecnému souhlasu o dalším rozvoji areálu skupina po svých třech zasedáních nedospěla. Na posledním jednání bylo dohodnuto, že je nutné jednoznačně určit, s čím každé uskupení souhlasí a co je pro něj naopak nepřijatelné.

Těm z vás, kteří se o výsledky jednání zajímáte podrobně, doporučujeme pročíst si zápisy z jednotlivých jednání skupiny, které jsou zveřejněny na stránkách města.

Zápis ze třetího jednání je momentálně v procesu schvalování. Zveřejněn by měl být v následujících 5-10 dnech. 

Zde je odkaz na zápisy z jednání pracovní skupiny.

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334