Na zasedání zastupitelstva jsme se několikrát ptali, jestli je všechno na Vodníku povoleno. Vždycky jsme dostali odpověď, že samozřejmě ano. Tak jsme poslali na Městský úřad dotaz, jestli je nově vybudovaná běžkařská trasa směrem k Drozdímu vrchu povolená. Taky jsme se ptali, jestli je povolený i odběr vody na zasněžování z Křesanovského potoka.

Ptali jsme se na okružní cestu dole v údolí podél potoka. Město nám poslalo stavební povolení na asfaltový okruh okolo kempu. Ptali jsme se na povolení čerpat vodu z Křesanovského potoka. Město nám předložilo povolení na čerpání vody k zasněžování z nádrže Vodník.

To je opravdu divné. Znamená to, že ani cesta, ani odběrní místo v potoce povoleny nejsou? Situaci jsme konzultovali s odborníky a ti nám doporučili, abychom poslali podnět k zahájení řízení na Českou inspekci životního prostředí. To jsme tedy v druhé polovině března udělali. Uvidíme, jaké odpovědi dostaneme.

Teď určitě uslyšíme, že jsme udavači, že kazíme Ski klubu záslužnou práci s dětmi, jak nepůjde na Vodníku lyžovat, jak sami nic neděláme a ostatním jen házíme klacky pod nohy atd. Přitom je dost času, aby se do další zimy situace vyřešila. V nejbližších měsících lyžaři na Vodníku o nic nepřijdou a jejich činnost bude moci pokračovat dál.

Každý si teď musíme především odpovědět na pár otázek: Neplatí snad pro nás všechny stejná pravidla? Můžu si dělat, co chci, protože by se mi hodilo víc místa a­ potřebuju sníh na svůj sport nebo sport svých dětí?

Jak mohou město a jeho čelní představitelé chtít, aby Vimperáci dodržovali pravidla, když se ukáže, že se jimi sami neřídí? Jak může město samo nebo jím podporovaná organizace (Ski klub Šumava) budovat cesty na nezastavitelném území? Jak může čerpat vodu z potoka v tisicovkách litrů a zase bez povolení? 

Přikládáme podnět, který jsme odeslali.

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334