Spolek Vimpersko obdržel Cenu za odvahu od Nadačního fondu boje proti korupci
Vztah si člověk nebuduje jen k druhým, ale i k sobě samému. A to neplatí jen o jednotlivcích, ale i o skupinách, ve kterých se lidé sdružují.
Pro spolek Vimpersko se v posledních dvou týdnech udály dvě zásadní věci. Dostali jsme Cenu za odvahu od Nadačního fondu proti korupci a město Vimperk zveřejnilo své plány, jak by v budoucích letech mohlo být rozvíjeno údolí na Vodníku.
Od roku 2015 vystupují naši členové proti tomu, aby byli někteří vimperští politici a zároveň podnikatelé zvýhodňováni na úkor své konkurence nebo zájmů nás všech. V roce 2016 jsme udělali na tehdejší poměry ve Vimperku nevídanou věc. Uspořádali jsme veřejnou debatu o Vodníku ve chvíli, kdy měly zůstat plány na jeho rozvoj utajeny a dali jsme jasně, veřejně a velmi nahlas najevo svůj nesouhlas s nimi.


Ve zkratce řečeno, údolí mělo ustoupit a zmizet pod biatlonovou střelnicí, za velkou budovou a mělo se stát jakýmsi umělým biatlonovým amfiteátrem.
Obě události z posledních týdnů jasně ukazují, že jsme se ve své kritice nemýlili. Naše osobní nasazení nám přineslo radost v podobě ceny, která nám pomáhá věřit nejen sobě samým a sobě navzájem, ale posiluje také naši důvěru a přesvědčení, že v České republice jsou další lidé, kterým podobné občanské snažení jako je to naše připadá nejen smysluplné, ale i cenné.
A pak je tu skutečnost, že byl prosazen názor odborníků, o který jsme se opírali po celou dobu našeho snažení Vodník ochránit. Jak na jedné schůzce řekl hodnotitel EIA, tu střelnici nikdo neschválí. V údolí širokém 34 metrů jednoduše nemůže být malorážková střelnice o 20 nebo 30 stavech, které ustoupí protisvah a potok ani ostatní předimenzované prvky jako je tribuna, trestné kolečko nebo budova pro 20 týmů.
Proto jsou současné plány vedení města v souladu s tím, za čím jsme od začátku stáli. Uvažuje se pouze o malé vzduchovkové střelnici, malorážková střelnice o 4 stavech by mohla být někde u Drozďárny a celý rozvoj areálu respektuje přírodní charakter místa, reliéf údolí a navazuje na něj. Vlastně bere za své závěry práce pracovní skupiny, které jsme nabízeli a které byly dlouho odmítány.
Otázkou zůstává jen to, jak v údolí ochránit mokřad, potok a jeho jedinou část, kde ještě přirozeně meandruje.
Navíc je díky nám internet do škol poskytován zdarma, za internetové antény na střechách obecních domů platí všechny firmy, které připojení k netu poskytují a snad dojde i k tomu, že obyvatelé sídliště si budou moci vybrat ze široké nabídky internetových služeb.
Minulé roky nebyly jednoduché, ale naučily nás, abychom důvěřovali sami sobě a opírali své názory o náhledy lidí, kteří rozumí přírodě a fungování občanské společnosti. A momenty pravdy, zadostiučinění a pocitu z dobře odvedené práce prostě přijdou.
Doufáme, že tyhle pocity sdílíte s námi. Naše cena patří především všem z vás, kdo naši práci podporujete, veřejně za námi stojíte a držíte nám palce.

Věra Vávra, Šárka Janásková, Milan Dutka, Standa Hubáček, Věra Vávrová a všichni ostatní členové spolku Vimpersko

 

 

 

 

 

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334