Naše kaplička má již svoji patronku. Bude jí Panna Marie Pomocná. Pojďme si vyprávět příběh, který vedl k této volbě.

Při vstupu do interiéru kapličky spatříte zbytky malby na stěnách a poškozeném stropu. Světlemodrá barva posetá hvězdičkami vždy symbolizovala Pannu Marii. Není tedy vyloučeno, že původní zasvěcení, o kterém se však nenašly žádné doklady, bylo právě mariánské. Ve městě Vimperku je navíc tradice Panny Marie známa již od středověku. Vždyť gotický farní kostel je zasvěcen Navštívení Panny Marie, je v něm umístěna vzácná středověká socha a také nový zvon ve vedlejší zvonici nese její jméno.

Náš příběh má však daleko širší rámec. Přes šumavské hvozdy vedly odpradávna obchodní stezky, které končily v Pasově. Dopravovalo se po nich nejrůznější zboží z Čech a opačným směrem pak slavná sůl z rakouských solných dolů. Po stezkách chodívali také poutníci, kteří mířili do Pasova poklonit se obrazu slavné Mariahilf. Původní originál vznikl ještě v renesanční době roku 1552. Vytvořil jej  slavný německý malíř Lucas Cranach starší pro klášterní baziliku v Innsbrucku. Obrazu byla připisována zázračná moc a stal se cílem poutníků z celé Evropy. Obzvláštní přízeň mu projevoval Leopold II. Rakouský (1586 – 1632), bratr císaře Ferdinanda II. a pozdější pasovský biskup. Aby měl Madonu ve své blízkosti, nechal vytvořit její kopii. Tu můžeme vidět v kostele na návrší nad řekou Innem.

Konec sedmnáctého století byl poznamenán tureckými nájezdy, takže roku 1683 jim padla za oběť Vídeň. Císař Leopold I. uprchl se svou rodinou do Pasova a pověst praví, že se denně modlil u mariánského obrazu za záchranu své říše před Turky. V bitvě u Vídně, kde se spojila celá křesťanská Evropa, zvítězil pod heslem „Maria Hilf!“. Tak se pasovská Madona stala patronkou a ochránkyní nejen říše rakouské. Poutní cesty, z nichž jedna vedla také Vimperkem, byly zasvěceny Panně Marii Pomocné a často byly lemovány kapličkami s jejími obrazy nebo soškami.

Po poradě s vimperským panem farářem P. Mgr. Jaromírem Stehlíkem (a s jeho souhlasem) jsme tedy zvolili patronkou naší kapličky právě pasovskou Mariahilf, jejíž obraz bude v obnovené kapli umístěn.   

Číslo účtu pro veřejnou sbírku na opravu kapličky Panny Marie Pomocné na Brantlově dvoře je 115-6888500207/0100.

Mirka Fridrichová Kunešová

Obraz: Mariahilf z Innsbrucku, Lucas Cranach

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334