Stavební povolení pro kapličku na Brantlově dvoře se blíží. Mnoho z vás se ptalo, jestli otevřeme sbírku. 
Už je otevřena. Opravu kapličky budeme financovat z této sbírky, grantů a příspěvků neziskových organizací i firem. 
Můžete přispívat jakoukoli částkou na transparentní účet 115-6888500207/0100

Sbírka bude také vedena prostřednictvím kasiček. Jste-li majitel restaurace, kavárny nebo jiného místa, kudy projde hodně lidí, prosím, přihlaste se nám. Rádi bychom k vám umístili kasičku. :)

Za všechnu Vaši pomoc Vám srdečně děkujeme. 

Osvědčení o náležitosti sbírky je zde. 
Všechny náklady, dary i granty použité na opravu kapličky zveřejníme a následně předložíme ke kontrole Krajskému úřadu.
Rozpočet na opravu Kapličky je 1.200.000,- Kč s DPH. V této částce nejsou započítány náklady na zvon, obnovu dobové výmalby vnitřku kaple a oltář. Plánujeme, že toto všechno zajistíme.

Ještě jednou velice děkujeme za všechnu Vaši podporu. Bez ní bychom se neobešli.

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334