Náš spolek se rozhodl, že se ujme opravy kaple na bývalém Brantlově dvoře, která je v kritickém stavu.

Jak jsme dospěli k rozhodnutí kapli zachránit?

Stav kapličky je vážný a oprava bude nákladná.  Naše rozhodování bylo snažší, když jsme se z rozhovorů s lidmi dozvěděli, že mezi Vimperáky i obyvateli okolních osad je o její záchranu zájem. A nejen mezi nimi. Svoji pomoc nám už nyní poskytli také odborníci – historikové z archivů a muzeí. Svoji významnou roli hraje internet, noviny a dokonce televize. Pomoc nám nabízejí i jednotlivci a firmy. Všichni máme společný cíl – kapličku zachránit.

Mezi členy našeho spolku patří také Mirka Fridrichová Kunešová. Jejím oborem je malba a restaurování obrazů. Občas se podílela také na záchraně rozpadajících se výklenkových kaplí, křížů i křížků na Šumavě a v Pošumaví. Z jejích loňských prací si připomeňme restaurování obrazů lhenické křížové cesty, dva nové obrazy do barokních výklenkových kaplí prachatické Svatopetrské cesty, Obraz tzv. Rindenmadonny do interiéru stožecké kaple nebo restaurování obrazu Krista na kříži u volarského kostela svaté Markéty. Proto její zájem vzbudila také naše kaplička, která má stále ještě naději na záchranu. A tuto myšlenku přinesla mezi nás všechny.

Proč si chceme kapli pronajmout?

18. 12. 2017 jsme tedy byli na prvním zasedání Rady města, kde jsme nabídli pomoc s opravou kaple a diskutovali, jak se do ní zapojit. Radní nám předložili dva návrhy: spolupráci s městem nebo dlouhodobý pronájem kaple. Na konci doby nájmu předáme opravenou kapli zpět městu.

Přitom z různých jednání, která trvají už asi měsíc, vyplynulo, že kapli musíme mít v dlouhodobém pronájmu a teprve pak budeme moci žádat o granty, příspěvky nebo sponzorské dary na její opravu. Tak se tato možnost nakonec ukázala jako lepší.

Minulý týden byl tedy na základě žádosti, kterou jsme na MÚ Vimperk poslali, vyvěšen záměr města pronajmout pozemek, na kterém kaple stojí. K záměru se přihlásíme a nejpozději za pět let trvání nájmu kapli městu vrátíme opravenou. 

Jsme na začátku

Držte nám palce, ať se nám celý projekt podaří. Kapli nemáme ještě ani v pronájmu a už nám dala dost práce. Tak nás sledujte na Facebooku Vimperska nebo na našem webu a uvidíte, co se kolem kapličky děje a hlavně dít bude.

Milan Dutka

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334