Po loňském zasedání zastupitelstva, kde se projednávalo, jestli kapličku na Brantlově dvoře opravit nebo strhnout a dát na její místo pamětní desku, se o ni začala zajímat i Mirka Fridrichová Kunešová. Mirka se aktivně podílela a podílí na restauraci výzdoby sakrálních staveb, křížových cest nebo oltářů a obrazů v kapličkách, kaplích i v kostelech. Má v této oblasti velké zkušenosti a o kapličku na Branťáku se průběžne zajímala.
18. 12. 2018 jsme tedy šli na její podnět poprvé na zasedání Rady města. Hlavním důvodem bylo, že se Mirka obávala, aby kaple brzy nespadla a měla první jasnou představu, jak bychom mohli pomoci. Na radě nám radní navrhli další možné způsoby, jak by se náš spolek mohl o opravu kaple zasadit.


Naše aktivita pak pokračovala. Zjistili jsme, že kaple pravděpodobně běheme několika dalších měsíců nespadne, ale její statika je vážně narušena a do dvou let by opravdu spadnout mohla. Přitom je nutné opravovat střechu a obvodové zdivo naráz. V rozpočtu města na rok 2018 prostředky na celkovou opravu nejsou. Náklady se podle předběžných odhadů budou pohybovat v řádu 1 - 2 miliony korun. Rozhodli jsme se tedy, že si kapli v současném dezolátním stavu od města pronajmeme a městu ji zase opravenou vrátíme. Toto jsme navrhli Radě města a ta s naším postupem souhlasila.
Proč chceme kapli do nájmu? Nejsme její vlastník a abychom mohli žádat o granty na opravy, musíme k ní mít právní dlouhodobý vztah. Věříme, že se nám podaří náročnou opravu zvládnout, kapličce prodloužit život tak, aby nás všechny přežila a následně ji vrátit městu.
Již teď je jisté, že se neobejdeme bez Vaší pomoci. Už nyní se hlásí jednotlivci i firmy, že nám s obnovou finančně nebo dodáním služeb pomohou. Děkujeme, protože to je přesně ta podpora, kterou budeme potřebovat. Jak budete moct obnovu kaple podpořit i Vy, Vám dáme brzy vědět.

To jsou zatím jen krátké zprávy, o tom, co chystáme. Věci jsou v pohybu, budeme Vás o nich pravidelně informovat. Díky, že nás sledujete. :)

Tady je několik fotek od Standy Hubáčka. Je na nic dobře vidět, jak kaple zvenku i zevnitř vypadá:

    

    

 

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334