Porovnání smluv uzavřených se všemi poskytovateli internetu.

Rozhodnutí rady města, kterým bylo pronajalo IT Proti 58 bytových domů za 0 Kč pro umístění zařízení pro šíření internetu, je pod bodem 10.

Telefon
+420 775 559 989
Adresa
Vimpersko z.s.
Hrabice 53
385 01 Vimperk
Bankovní spojení
115-4617500257/0100
05906334